Przejdź do głównej zawartości

Dzienny dom opieki medycznej

Jak załatwić dzienny dom opieki medycznej?


Aby załatwić komuś pobyt w dziennym domu opieki medycznej, trzeba zgromadzić kilka dokumentów i uzbroić się w cierpliwość. Warto się tym zając 2-3 miesiące przed planowanym pobytem, bo na miejsce zazwyczaj trzeba trochę poczekać.


Należy zacząć od skontaktowania się właściwym dla miejsca zamieszkania chorego Ośrodkiem Pomocy Społecznej (OPS), bo ta instytucja decyduje o przyznaniu miejsca.

Uwaga! I to chory musi wystąpić do niej z prośbą na piśmie. Może dostarczyć pismo osobiście, listem poleconym lub za czyimś pośrednictwem (członka rodziny, sąsiada itp.). 

Czy pobyt w dziennym domu opieki medycznej jest płatny? W zależności od tego, jaki dochód ma starsza osoba, pobyt w dziennym domu opieki medycznej może być płatny lub bezpłatny (proszę spytać pracownika OPS o wysokość aktualnego kryterium dochodowego).

Uwaga! Wysokość dochodu należy udokumentować np. odcinkiem renty, emerytury. Warto też przedstawić dokumenty o stanie zdrowia chorego oraz wyjaśnienie dlaczego w tym czasie nie możesz się nim zajmować (np.sam musisz iść do szpitala itp.).

Zanim zostanie przyznane prawo do pobytu, przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy - pracownik socjalny sprawdzi twoją sytuację mieszkaniową, rodzinną, zdrowotną, dochodową.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 930.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.