Przejdź do głównej zawartości

Lokata czy fundusz inwestycyjny

Co wybrać: lokata bankowa czy fundusz inwestycyjny?

Lokata bankowa


Lokata bankowa, to bardzo popularny sposób odkładania oszczędności. Założenie jej jest proste - dajesz bankowi odpowiednią dyspozycję (zwykle można to zrobić przez internet). Wiele banków nie wymaga przy tym posiadania ROR-u.Oprocentowanie lokaty zależy od czasu jej trwania, jak i wysokości wkładu.

Uwaga! Zdarza się, że banki ustalają minimalny wkład umożliwiający założenie lokaty, najczęściej jest to 500 do 1000 zł.  

Zakładając lokatę bankową zastanów się, na jaki czas najlepiej zdeponować środki, bo przedwczesne ich wypłacenie może spowodować nawet całkowitą utratę odsetek. Zwróć też uwagę na sposób kapitalizacji odsetek - czyli doliczanie zysku do zgromadzonych środków.

Może ono następować codziennie, co miesiąc, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Im częściej tym lepiej dla Twoich oszczędności.

Uwaga! Wybierając lokaty według oprocentowania sprawdzaj obowiązujące w bankach promocje, jak i warunki oferowane przy zakładaniu depozytu przez internet (ten sposób daje możliwość wyższych odsetek). 

Wadą lokaty bankowej jest brak możliwości dopłacania środków w trakcie umowy.

Z chwilą zakończenia depozytu, bank pobierze z Twoich zysków podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki (19%). Ale to samo robi także w każdym cyklu rozliczeniowym na koncie oszczędnościowym.

Uwaga! Lokata bankowa to bezpieczny sposób trzymania pieniędzy. Chroni ją bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli bank zbankrutuje lub z innego powodu straci płynność finansową, Fundusz gwarantuje zwrot środków do wysokości 100 000 euro w złotych (bez względu na ilośc depozytów). 

Fundusz inwestycyjny 


Fundusz inwestycyjny gromadzi i lokuje środki wpłacane m.in. przez osoby prywatne, takie jak Ty. Zarządza nim Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Inwestowanie w fundusze jest opłacalne, gdy możesz zamrozić środki na dłuższy czas, bo osiągają one najlepsze zyski dopiero po paru latach.

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne? 


Najlepiej podziel oszczędności i zainwestuj w kilka funduszy zarządzanych przez różne towarzystwa.

Jeśli chcesz ograniczyć ryzyko do minimum wybierz fundusz rynku pieniężnego. Średnio ryzykowne są fundusze stabilnego wzrostu i zrównoważone - część pieniędzy jest inwestowana w bezpieczne instrumenty jak obligacje i bony skarbowe, a część w akcje.

Jeśli zależy Ci na znaczącym zysku, możesz zainwestować w fundusze, które lokują w akcje spółek czy takie kupujące surowce, ale musisz wiedzieć, ze jest to ogromni ryzykowne, bo w razie bessy (spadku) na rynku poniesiesz duże straty.


Uwaga! Za zarządzanie Twoimi pieniędzmi w TFI ponosisz; 
  • opłatę manipulacyjną (z chwilą wpłaty środków do funduszu), która stanowi procent wnoszonej kwoty. Jej wysokość (jest zapisana w statucie) zależy także od rodzaju wybranego funduszu i wpłacanej sumy - im bezpieczniejszy fundusz i wyższa kwota, tym niższa opłata;
  • opłatę za zarządzanie (pobierana codziennie od całości aktywów zgromadzonych w funduszu). 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.