Przejdź do głównej zawartości

Zasiłki rodzinne w Niemczech

Kindergeld i Elterngeld w Niemczech

Kindergeld

Wniosek o wypłatę Kindergeld (niemiecki zasiłek rodzinny) może złożyć osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech lub przebywa w sposób ciągły lub będzie przebywać minimum 6 miesięcy na terenie Niemiec.

Uwaga! Jeśli obywatel któregokolwiek z krajów Unii Europejskiej pracuje na terenie Niemiec i w jego kraju wypłacany jest już zasiłek rodzinny, ma wówczas prawo do starania się o uzyskanie dopłaty do zasiłku rodzinnego do wysokości, otrzymywałby, gdyby był obywatelem Niemiec pracującym w Niemczech.

Wysokość Kindergeld 

Wysokość Kindergeld wynosi 184 euro miesięcznie na pierwsze, drugie i trzecie dziecko, 215 euro na kolejne dzieci. Wnioski należy składać w lokalnym oddziale niemieckiej Kasy Rodzinnej (Familienkasse).

Elterngeld

Od 1 stycznia 2007 wprowadzono nową zapomogę rodzicielską – Elterngeld. Prawo do zasiłku mają oboje rodzice, jeżeli zdecydują się na opiekę nad dzieckiem. Jeden z rodziców może otrzymywać zapomogę do 12 miesięcy, co łącznie z urlopem macierzyńskim daje okres 14 miesięcy.

Uwaga! Jeżeli drugi rodzic zdecyduje się na rezygnację z pracy na rzecz wychowania dziecka na co najmniej 2 miesiące, to okres pobierania tego zasiłku wydłuża się o kolejne 2 miesiące. Czas wychowywania dziecka oboje rodzice mogą podzielić między sobą. Rodzice samotnie wychowujący dziecko otrzymują Elterngeld przez okres 14 miesięcy.

Wysokość Elterngeld

Wysokość Elterngeld  wyliczana jest wg przychodów i jest to 67% poprzednich zarobków po opodatkowaniu, co najmniej 300 euro, maksymalnie 1800 euro.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.