Przejdź do głównej zawartości

Roczna ewidencja czasu pracy

Roczna ewidencja czasu pracy - wzór 

Roczna karta ewidencji czasu pracy na jednej karcie obejmuje cały rok zatrudnienia pracownika. Pracodawca może więc na tej karcie zapisać, a przez to wykazać, znacznie mniej informacji na temat dyspozycji pracownika.

Uwaga! Takie karty ewidencji czasu pracy są w praktyce prowadzone dość rzadko, ponieważ są mało funkcjonalne. 
Najczęściej prowadzona jest w zakładach pracy, gdzie ustalone są stałe godziny pracy i zasadniczo nie występuje praca w soboty i niedziele. W tych przypadkach rozkłady czasu pracy wynikają wprost z aktów wewnątrzzakładowych, a w karcie odnotowywany jest rzeczywisty czas pracy.

Wzór rocznej ewidencji czasu pracy


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.