Przejdź do głównej zawartości

Wzór umowy pożyczki

Jak poprawnie napisać umowę pożyczki? 

Aby uniknąć problemów z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy, warto spisać umowę z osobą, której pożyczmy pieniądze.

Uwaga! I to nawet gdy chodzi o niewielką kwotę. Warto tutaj pamiętać o tym, że w wypadku pożyczki przekraczającej 500 zł umowa pisemna jest obligatoryjna. 

Podatek od pożyczki 

Umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.  Wynosi on 2% pożyczanej kwoty. Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki od tej zasady.
Uwaga! Zwolnione z podatku są umoy pożyczkido kwoty 9637 zł zawarte z członkami bliskiej rodziny, zaliczanej do I grupy podatkowej, do której należą: małżonek, zstępni (np. dzieci), wstępni (np. rodzice, dziadkowie), zięć, synowa, rodzeństwo, teściowie, pasierb, ojczym i macocha. Faktu pożyczki nie trzeba nawet zgłaszać do fikusa. 
Jeśli kwota pożyczki przekracza 9637 zł, to można wtedy skorzystać z ulgi podatkowej, o ile:
  • złożymy deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) w swoi urzędzie skarbowym. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy;
  •  udokumentujesz otrzymanie pożyczki na rachunek bankowy lub prowadzony przez SKOK albo przekazem pocztowym. 

Pożyczka od dalekiego krewnego lub osoby obcej

Jeżeli jednak ktoś pożycza pieniądze od dalekiego krewnego lub osoby obcej (np. koleżanki),  będzie musiał zapłacić podatek, jeśli kwota pożyczki przekracza określone przepisami limity, które wynoszą:
  • 5000 zł (od jednej osoby);
  • 25 000 zł (od kilku osób).

Uwaga! Wspomniane limity dotyczą okresów trzyletnich liczonych od 1 stycznia 2009 r. A zatem jeśli w okresie, który rozpoczął się 1 stycznia 2012 r. i potrwa do końca grudnia 2014 r., ktoś pożyczy od znajomego 5000 zł, nie będzie musiał zapłacić podatku. Gdy kwota będzie wyższa, podatek zostanie naliczony od nadwyżki ponad 5000 zł. 

Umowa pożyczki - wzór  
 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.