Przejdź do głównej zawartości

Prywatny akt oskarżenia wzór

Prywatny akt oskarżenia 

Prywatny akt oskarżenia może wnieść pokrzywdzony celem wszczęcia przez sąd czynności zmierzających do ustalenia czy popełniono przestępstwo.Akt należy wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu popełniono przestępstwo.
Uwaga! Nie ma z góry ustalonego terminu, w który należy wnieść prywatny akt oskarżenia, ale trzeba pamiętać, że karalność przestępstw ściganych  oskarżenia przedawnia się z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem lat 3 od czasu jego popełnienia. 

Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?

Akt oskarżenia może się ograniczyć do:
  • oznaczenia osoby oskarżonego;
  • zarzuconego mu czynu;
  • wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie. 
A ponadto należy wskazać:
  • sąd do którego kierowany jest akt oskarżenia;
  • sprawę, której on dotyczy;
  • treść wniosku lub oświadczenia;
  • uzasadnienie;
  • datę i podpis składającego akt. 

Opłaty od prywatnego aktu oskarżenia 

Uiszcza się zryczałtowaną równowartość wydatków. 

Wzór prywatnego aktu oskarżenia


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.