Przejdź do głównej zawartości

Akta osobowe część B

Akta osobowe pracownika część B

Podobnie jak w części A i w części B akt osobowych pracownika można gromadzić dokumenty, które nie zostały określone w rozporządzeniu, ale z pewnością będą potrzebne do dokumentowania pewnych zdarzeń, które mają miejsce w czasie zatrudnienia (np. kserokopię zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS ZUA) i innych dokumentów zgłoszeniowych wysyłanych do ZUS, wnioski o urlop.Obecnie reguła jest wypłacanie pensji na konto pracownika, ale przedtem pracodawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę pracownika oraz odebrać stosowne upoważnienie.

Rozporządzenia nakłada również na pracodawcę obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej podejrzeń o:
  • chorób zawodowych, 
  • wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy, a także 
  • dokumentacji świadczeń związanych z tymi chorobami i wypadkami.
Ponadto, jeżeli  pracownikowi wystawiana jest przepustka, legitymacja służbowa, zaświadczenie, upoważnienia, to pracodawca powinien ten fakt (w postaci kserokopii) odnotować w aktach osobowych.

Akta osobowe część B

Część B akt osobowych pracownika

Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz zatrudnienia

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………
Dział / Funkcja …………………………………………………………………………………Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.