Kodeks pracy i prawo ogólnie

poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Wzór wniosku o urlop rodzicielski

Wniosek o urlop rodzicielski

Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, który określa art. 1821 § 1 Kodeksu pracy (6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, 8 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka) pracownik ma prawo skorzystać  urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni – jest to niezależne od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.Urlopu rodzicielskiego udziela się jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia.

Urlop rodzicielski  może być wykorzystany jednocześnie przez oboje rodziców dziecka.

Uwaga! W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać 26 tygodni.

Urlop rodzicielski udzielany jest  na pisemny wniosek pracownika, który należy złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.

We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy określić termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego — termin zakończenia poprzedniej części tego urlopu, a takze  okres dotychczas wykorzystanego urlopu.

Pracownik, który składaj wniosek dołącza do wniosku pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem.

Wniosek o urlop rodzicielski - wzór


(miejscowość) (data – rrrr-mm-dd)

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pracownika)

(nazwa i adres pracodawcy)


WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO

Na podstawie art. 1821a Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi urlopu rodzicielskiego na dziecko
, ................................................................................ (imię i nazwisko) (data urodzenia dziecka)
w wymiarze ........................... tygodni, w okresie od dnia ....................................... do dnia ..........................................., (liczba tygodni)                      (data – rrrr-mm-dd) tj. bezpośrednio po
(data – rrrr-mm-dd)
wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, co nastąpiło ....................................................
(data – rrrr-mm-dd)

Jednocześnie oświadczam, że drugi rodzic dziecka .................................................................................................,
(imię i nazwisko drugiego rodzica)

przez okres wskazany we wniosku:

– nie będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego*,
– będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego* w okresie od dnia .................................... do dnia ........................................,                                                             (data – rrrr-mm-dd)
(data – rrrr-mm-dd)

co potwierdza dołączone do wniosku oświadczenie.

* niewłaściwe przekreślić.

(podpis pracownika)


(miejscowość) (data – rrrr-mm-dd)

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pracownika)

(nazwa i adres pracodawcy)


OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA*

Oświadczam, że w okresie od dnia ....................................... do dnia ........................................... :
                                                             (data – rrrr-mm-dd)                (data – rrrr-mm-dd)

– nie mam zamiaru korzystać z urlopu rodzicielskiego*
– mam zamiar korzystać z urlopu rodzicielskiego* w okresie od dnia ................................ do dnia ..................................                                                                               (data – rrrr-mm-dd)
(data – rrrr-mm-dd)
udzielonego na .....................................................................................
                                             (imię i nazwisko dziecka)

* niewłaściwe przekreślić.
(podpis pracownika)0 komentarze:

O mnie

Moje zdjęcie

Witam nazywam się Czapla Arkadiusz mam 38 lata .

Zapraszam do lektury i pozdrawiam.

Zastrzeżenie: Informacje zawarte na blogu nie stanowią porady prawnej, w związku z czym Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zastosowanie w praktyce.

Kontakt


Arkadiusz Czapla

Napisz do mnie

GG : 4974783

Etykiety

akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty awans w pracy badania pracownicze brak umowy o pracę choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński działalność gospodarcza eksmisja emerytura emerytury godziny nadliczbowe ike ikze kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki kwalifikacje zawodowe pracownika manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna ofe ogłoszenie upadłości okres przedemerytalny opieka nad dzieckiem państwowa inspekcja pracy pieniądze z unii europejskiej podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pracownika prawo pracy prywatny samochód osobowy przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy regulamin pracy regulamin wynagradzania renty rozmowa kwalifikacyjna rozwód separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja systemy czasu pracy szukanie pracy sąd pracy telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament trzynasta pensja układ zbiorowy pracy umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura wolontariat wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy włoskie prawo pracy zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zażalenie ZFŚS zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy