Przejdź do głównej zawartości

Przerwa na karmienie dziecka


Prawo do przerwy na karmienieJeżeli pracownica karmi dziecko piersią, to ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, które wliczane są do jej czasu pracy. Gdy pracownica karmi więcej niż jedno dziecko, to przysługuje jej prawo do dwóch przerw w pracy trwających każda po 45 minut.
Pamiętaj! Przerwy na wniosek pracownicy mogą być udzielane łącznie.

Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, to ma ona prawo do jednej przerwy na karmienie dziecka, a pracownicy, która zatrudniona jest na czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwy na karmienie dziecka nie przysługują.

Przerwy na karmienie dziecka przysługują przez cały czas, kiedy pracownica je karmi piersią. Na żądanie pracodawcy, pracownica powinna udokumentować ten fakt odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Za czas przerw pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia, które obliczane jest, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

W praktyce najczęściej korzystanie z przerw na karmienie polega na skróceniu dobowego wymiaru czasu pracy pracownicy i może ona wtedy zakończyć wcześniej pracę lub rozpocząć ją odpowiednio później.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.