piątek, 18 maja 2012

Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę


Na podstawie art. art. 231 kp, jeżeli zakład pracy lub jego cześć przechodzi na innego pracodawcę, to staje się on na mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i nie musi zawierać z pracownikami nowych umów o pracę.

Stroną umowy o pracę po stronie pracodawcy staje się wtedy podmiot, który nie zawierał z pracownikiem umowy o pracę.

Pamiętaj! Pod pojęciem "przejścia zakładu pracy na innego pracodawcy" należy rozumieć wszystkie zmiany organizacyjno-prawne po stronie pracodawcy, które są możliwe do przeprowadzenia w świetle przepisów prawa, które skutkują tym, że składniki majątkowe związane z zatrudnieniem pracowników przechodzą na nowego pracodawcę.
Pracownicy przejętego zakładu pracy nie mogą skutecznie przeciwstawić się zmianie pracodawcy, bo na przejęcie zakładu nie jest wymagana ich zgoda.

Jednak na podstawie art. 231 § 4 kp w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę maja prawo bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Powoduje do dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem, czyli jeżeli pracownik rozwiąże w tym trybie umowę o pracę, to będzie traktowany w zakresie nabycia zasiłku dla bezrobotnych tak, jak pracownik, któremu pracodawca wypowiedział umowę.

Rozwiązanie umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem oznacza natomiast, że pracownik automatycznie nabywa prawo do odprawy pieniężnej, która przysługuje pracownikowi zwalnianemu z przyczyn go niedotyczących przez pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

Może to nastąpić m.in. w wyniku:

  • sprzedaży zakładu pracy;
  • jego wydzierżawienia, podziału, czy restrukturyzacji.
Pracodawca, który przejmuje zakład pracy lub jego część, przejmuje także zatrudnionych tam pracowników i gdy będzie chciał zmienić warunki zatrudnienia pracowników (np. obniżyć im wysokość wynagrodzenia za pracę) to może to zrobić na ogólnych zasadach, zawierając z pracownikami porozumienia zmieniające lub stosując tryb wypowiedzenia zmieniającego.

Pamiętaj! Nowego pracodawcę do czasu wypowiedzenia pracownikom warunków pracy lub płacy wiążą dotychczasowe warunki umów o pracę.

Gdy do przejęcia zakładu dojdzie w okresie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, to nowy pracodawca, wstępując w ogół obowiązków i praw poprzedniego pracodawcy, będzie związany dokonanym wypowiedzeniem, czyli umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresy wypowiedzenia, chyba że oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę zostanie cofnięte za zgodą drugiej strony stosunku pracy.


Pamiętaj! W rozumieniu art. 231 kp ma także miejsce wtedy, gdy dotychczasowy i przejmujący prawodawcy nie działali zgodnie dla osiągnięcia tego celu, natomiast doszło do faktycznego przejęcia majątku firmy oraz zadań zakładu pracy. Działanie wymienionego przepisu nie może także zostać wyłączone na mocy jakichkolwiek porozumień zawartych między pracodawcami.

Jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, to jego obowiązkiem jest powiadomienie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Musi także powiadomić swoich pracowników o przyczynach przejścia zakładu pracy oraz o skutkach prawnych, ekonomicznych, socjalnych, jakie ta zmiana niesie.

Jego obowiązkiem jest także przedstawienie działania dotyczącego warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Informacje powinny być przekazane co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

W związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, obowiązkiem dotychczasowego jest przekazanie akt osobowych pracownika, a także pozostałej dokumentacji w sprawach związanych z jego zatrudnieniem, pracodawcy, który przejmuje tego pracownika.
0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów egzekucja długów egzekucja komornicza ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika lekarz specjalista licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zawarta pod wpływem błędu umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura wizyta u lekarza włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika