Przejdź do głównej zawartości

Kiedy 13 pensja?


Pamiętaj!
Pracodawca może pozbawić pracownika trzynastej pensji tylko ze ściśle określonych, poważnych powodów.

Pracownik otrzymuje trzynastą pensję wtedy, jeśli u danego pracodawcy przepracuje cały rok kalendarzowy.

Jeżeli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, to może spodziewać się wypłaty w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu.

Kiedy pracodawca może pozbawić pracownika trzynastki?


Pracownik może zostać pozbawiony trzynastej pensji w konkretnych przypadkach.

Pracodawca może tak postąpić, gdy w ubiegłym roku pracownik:
  • opuścił pracę bez usprawiedliwienia na dłużej niż 2 dni;
  • był w zakładzie pracy pod wpływem alkoholu lub zwolniono go dyscyplinarnie;
  • rozwiązano z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia, z jego winy.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.