niedziela, 18 września 2011


Wynagrodzenie za pracę
jest szczególnie chronione przez Kodeks pracy.

Pamiętaj ! Pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia za pracę ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Nawet, gdy pracownik zgadza się na to, by jego wynagrodzenie za pracę otrzymywała inna osoba lub chce pracować bez wynagrodzenia i złoży u pracodawcy stosowne oświadczenie, to i tak będzie ono nieważne.Pamiętaj ! Nie do tyczy to wolontariatu, bo za ten zgodnie z przepisami nie wypłaca się wynagrodzenia.

Pracodawca nie ma prawa poza ściśle określonymi potrąceniami dokonywać żadnych innych potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Na podstawie przepisów prawa pracy z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - pracodawca potrąca tylko następujące należności:

  • sumy, które są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
  • sumy, które są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne;
  • zaliczki pieniężne, które zostały dzielone pracownikowi;
  • kary pieniężne za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.
Pamiętaj! Pracodawca dokonuje potrąceń w podanej powyżej kolejności, a więc potrącenie, które wskazane jest w dalszej kolejności może być przez niego dokonane, gdy dokona potrącenia wskazanego w kolejności wcześniejszej. 

Poza tym z wynagrodzenia za pracę, pracodawca może odliczyć, w pełnej wysokości, kwoty, które wypłacił pracownikowi w poprzednim terminie płatności za jego okres nieobecności w pracy, w którym nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Pracodawca ma prawo dokonać potrąceń z wynagrodzenia za pracę tylko w ściśle określonych granicach:
  • do 3/5 wynagrodzenia za pracę: w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
  • do połowy wynagrodzenia za pracę: w razie egzekucji innych należności lub potrącenia zaliczek pieniężnych.

Pamiętaj!
Wszystkie ww. potrącenia z wynagrodzenia za pracę, łącznie nie mogą przekraczać jego połowy, a łącznie z potrąceniami na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - 3/5 wynagrodzenia za pracę.

Aby zabezpieczyć egzystencję osób, których świadczenia podlegają potrąceniom, wprowadzono tzw. kwotę wolną. Jest to część wynagrodzenia za pracę, która nie jest objęta potrąceniami i odpowiada ona określonemu procentowo ułamkowi minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W sytuacji, w której po dokonaniu potrąceń w granicach powyżej określonych połowa wynagrodzenia za pracę będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, to pracodawca musi tak pobrać należności, aby do wypłaty została minimum kwota wolna od potrąceń.

Kwota wolna od potrąceń to:
  • wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które jest ustalone na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom, którzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrąceniu sum, które są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  • 75 % wynagrodzenia jak wyżej, gdy potrącane są zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
  • 90 % wynagrodzenia jak wyżej - gdy potrącane są kary pieniężne.

Pamiętaj!
Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, to kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Potrącenia tylko za zgodą pracownika

Inne należności niż te, które zostały wymienione wyżej mogą być potrącone z wynagrodzenia za pracę tylko za pisemna zgoda pracownika.

Pamiętaj ! Zgoda powinna dotyczyć potrącenia konkretnej i istniejącej należności.

0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika