Przejdź do głównej zawartości

Zasiłek dla bezrobotnych jak długo?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych 

Im dłuższy masz staż pracy, tym wyższy zasiłek dostaniesz. Stawki zasiłku dla bezrobotnych:
  • 80% zasiłek otrzymasz, gdy masz staż krótszy niż 5 lat;
  • 100% zasiłek otrzymasz, gdy przepracowałeś od 5 do 20 lat;
  • 120% zasiłek będzie Ci przysługiwał, gdy przepracowałeś co najmniej 20 lat. 

Kwoty zasiłku dla bezrobotnych


Uwaga! Powyższe kwoty zasiłku dla bezrobotnych obowiązują od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Kwoty są co roku waloryzowane - zawsze 1 czerwca. Każda osoba bezrobotna ma wyznaczony przez urząd pracy dzień miesiąca, w którym zasiłek jest jje wypłacany. 

Na jak długo zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych można pobierać od 6 do 12 miesięcy, a wszystko zależy od tego, jak duże jest bezrobocie na terenie, gdzie mieszkasz (tzw. stopa bezrobocia). W województwach, gdzie jest duże bezrobocie, np. w warmińsko-mazurskim, zasiłek można dostać do 12 miesięcy.
Uwaga! Jeśli bezrobocie jest niskie - zasiłek dla bezrobotnych  jest przyznawany na 6 miesięcy. 
Zasiłek na dłużej dostaną też:

  • osoby w wieku 50+, które mają co najmniej 20-letni staż pracy;
  • osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat i też bezrobotnego małżonka bez prawa do zasiłku. 
Uwaga! Po pierwszych trzech miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest on obniżany. 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.