Przejdź do głównej zawartości

Wniosek o otwarcie testamentu

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu 


Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu może złożyć spadkobierca. Składa się go celem umożliwienia sądowi otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Wniosek należy złożyć w sądzie spadku - tj. sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, a jeśli nie można go ustalić to w sądzie w jakim znajduję się miejsce położenia majątku spadkowego lun jego części. W razie braku powyższych podstaw sądem spadku jest jest sąd rejonowy dla miasta stołecznego.

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie spadku składasz podczas postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub możesz go także złożyć przed postępowaniem, ale sąd otworzy i ogłosi testament dopiero, gdy będzie miał dowód śmierci spadkodawcy.

Jak złożyć wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu?

We wniosku musisz wskazać kto posiada testament lub testamenty pozostawione przez spadkodawcę a ponadto w piśmie wskazujesz:

  • sąd lub inny organ do którego kierujesz wniosek;
  • nazwiska i adresy osób, który dotyczy postępowanie, a tym osoby, która wnosi wniosek lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej wniosek;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj wniosek);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając pismo do sądu: złóż dwa egzemplarze dla sądu i po jednym egzemplarzu dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Musisz pamiętać o jednym egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie wniosku. 
Jeśli wniosek będzie wnoszony za pośrednictwem poczty, to należy to zrobić listem poleconym i koniecznie zachować dowód jego nadania. Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz powinien mieć komplet załączników. Z egzemplarzem kierowanym do sądu składasz oryginały dokumentów.
Uwaga! Wniosek musisz własnoręcznie podpisać. 

Opłaty od wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu 

Od wniosku nie pobiera się opłaty sądowej.

Wzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.