Przejdź do głównej zawartości

Naliczanie kapitału początkowego

Wyższy kapitał początkowy emerytury

Obecnie (od 23 września 2011 r.) istnieje możliwość ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego z okresu 10 kolejnych lat kalendarzowych.

Można je wybrać z całego życiorysu zawodowego przed 1 stycznia, a wcześniej te 10 kolejnych lat kalendarzowych można było wybrać tylko z ostatnich z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r.


Tak więc podstawa wymiaru kapitału początkowego może być ustalona na podstawie:

  • zarobków z kolejnych 10 lat kalendarzowych, które zostaną wybrane dowolnie sprzed 1 stycznia 1999 r.;
  • zarobków z 20 lat kalendarzowych, dowolnie wybranych z całego okresu zatrudnienia przed 1 stycznia 1999 r.;
  • zarobków z faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu (dotyczy to osób, które przed 1999 rokiem przepracowały mniej niż 10 lat).

ZUS wylicza i przelicza kapitał początkowy emerytury na wniosek zainteresowanego.  Wniosek o przeliczenie kapitału może być złożony zarówno przez osoby czynne zawodowo, jak i pobierające już emeryturę.

Uwaga! Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które urodziły się po 1948 roku, a więc tym, którym wysokość emerytury oblicza się według tzw. nowych zasad. 

Starszych osób te przepisy nie dotyczą.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.