Przejdź do głównej zawartości

Opieka nad dzieckiem do lat 4 i do lat 14

Opieka nad dzieckiem do lat 4


Jeżeli pracownik opiekuje się dzieckiem w wieku do lat czterech, to pracodawca nie ma prawa bez jego zgody:

  • delegować go poza stałe miejsce pracy;
  • zatrudniać go ponad 8 godzin na dobę, gdy pracuje w równoważnym systemie czasu pracy, przy dozorze urządzeń, przy pilnowaniu mienia i ochronie osób, w ruchu ciągłym, w systemie skróconego tygodnia pracy lub weekendowym systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedzielę i święta (w razie braku pracy zachowuje on prawo do wynagrodzeniaza czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru czasu pracy). 

Pamiętaj ! Gdy oboje rodzice (opiekunowie) dziecka są zatrudnienie, to uprawnienia przysługują tylko jednemu z nich.

Opieka nad dzieckiem do lat 14

Jeżeli pracownik wychowuje przynajmniej jedno dziecko (własne, współmałżonka, przysposobione) - w wieku do 14 lat, to ma on prawo do dwóch płatnych dni zwolnienia od pracy na opiekę w ciągu roku kalendarzowego. 

Pamiętaj! Jeżeli oboje rodzice (opiekunowie) dziecka są zatrudnieni, to uprawnienia prawo ma wyłącznie jedno z nich, a gdy rodzic pozbawiony jest władzy rodzicielskiej, to prawo to mu nie przysługuje.

Zwolnienie wynosi 2 dni bez względu na:

  • liczbę wychowywanych dzieci;
  • miesiąc rozpoczęcia pracy (przysługuje od dnia podjęcia zatrudnienia);
  • wymiar czasu pracy;
  • fakt sprawowania opieki na dzieckiem przez niezatrudnionego lub przebywającego na urlopie wychowawczym małżonka pracownika.

Pracownik może zwolnienie wykorzystać w dowolny sposób. Może je wykorzystać od razu w całości lub podzielić. 

Pamiętaj! Jeżeli nie skorzysta się z tego zwolnienia w danym roku kalendarzowym, to traci się bezpowrotnie. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.