Opieka nad dzieckiem do lat 4 i do lat 14

niedziela, 18 marca 2012Opieka nad dzieckiem do lat 4


Jeżeli pracownik opiekuje się dzieckiem w wieku do lat czterech, to pracodawca nie ma prawa bez jego zgody:  • zatrudnić go w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy;
  • delegować go poza stałe miejsce pracy;
  • zatrudniać go ponad 8 godzin na dobę, gdy pracuje w równoważnym systemie czasu pracy, przy dozorze urządzeń, przy pilnowaniu mienia i ochronie osób, w ruchu ciągłym, w systemie skróconego tygodnia pracy lub weekendowym systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedzielę i święta (w razie braku pracy zachowuje on prawo do wynagrodzeniaza czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru czasu pracy). 

Pamiętaj ! Gdy oboje rodzice (opiekunowie) dziecka są zatrudnienie, to uprawnienia przysługują tylko jednemu z nich.

Opieka nad dzieckiem do lat 14


Jeżeli pracownik wychowuje przynajmniej jedno dziecko (własne, współmałżonka, przysposobione) - w wieku do 14 lat, to ma on prawo do dwóch płatnych dni zwolnienia od pracy na opiekę w ciągu roku kalendarzowego. 

Pamiętaj! Jeżeli oboje rodzice (opiekunowie) dziecka są zatrudnieni, to uprawnienia prawo ma wyłącznie jedno z nich, a gdy rodzic pozbawiony jest władzy rodzicielskiej, to prawo to mu nie przysługuje.


Zwolnienie wynosi 2 dni bez względu na:

  • liczbę wychowywanych dzieci;
  • miesiąc rozpoczęcia pracy (przysługuje od dnia podjęcia zatrudnienia);
  • wymiar czasu pracy;
  • fakt sprawowania opieki na dzieckiem przez niezatrudnionego lub przebywającego na urlopie wychowawczym małżonka pracownika.


Pracownik może zwolnienie wykorzystać w dowolny sposób. Może je wykorzystać od razu w całości lub podzielić. 

Pamiętaj! Jeżeli nie skorzysta się z tego zwolnienia w danym roku kalendarzowym, to traci się bezpowrotnie. 

Prześlij komentarz
 

Etykiety

akta osobowe pracownikówawans w pracybadania pracowniczebrak umowy o pracęchoroby zawodoweco to jest stosunek pracyCVczas pracydane osobowe pracownikadodatki do wynagrodzeńdodatkowy urlop macierzyńskidziałalność gospodarczaemeryturaemeryturygodziny nadliczboweikeikzekapitał początkowykara dla pracownikakara porządkowakarta nauczycielakodeks pracy stosunek pracykontrola na zwolnieniu lekarskimkontrola pracownikówkoszty sądowekwalifikacje zawodowe pracownikamanager doskonałymenadżermobbingmotywacja pracownikównawiązanie stosunku pracyobrona przed dyskryminacjąochrona emerytalnaochrona przedemerytalnaodpowiedzialność pracownikaodprawa pośmiertnaofeokres przedemerytalnyopieka nad dzieckiempaństwowa inspekcja pracypieniądze z unii europejskiejpodróż służbowapodstawowe zasady prawa pracypodwyżka w pracypraca na czarnopraca przy komputerzepraca w Irlandiipraca w niedzielepraca w niemczechpraca w porze nocnejpraca w szczególnych warunkachpraca w świętopraca za granicąpracownik młodocianypracownik na chorobowymprawa pracownikaprawo pracyprywatny samochód osobowyprzepisy BHPprzerwa na karmienieprzerwa w pracyprzerwy w pracyprzywrócenie do pracyregulamin pracyregulamin wynagradzaniarentyrozmowa kwalifikacyjnaskładki zusskładniki wynagrodzenia za pracęstan nieczynny nauczycielastanowisko pracystosunek pracystosunek pracy definicjasystemy czasu pracyszukanie pracysąd pracytelepracatelepraca kodeks pracytemperatura w miejscu pracytrzynasta pensjaukład zbiorowy pracyumowa o dziełoumowa o pracęumowa o pracę na zastępstwoumowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyumowa z nianiąumowa zleceniaumowa zlecenieumowy cywilnoprawneumowy o pracęurlop bezpłatnyurlop macierzyńskiurlop na opiekę nad dzieckiemurlop na żądanieurlop ojcowskiurlop okolicznościowyurlop rodzicielskiurlop szkoleniowyurlop wychowawczyurlop wypoczynkowyustalenie wynagrodzenia za pracęwarunki zatrudnieniawczasy pod grusząwcześniejsza emeryturawolontariatwynagrodzenie chorobowewynagrodzenie za pracęwynagrodzenie za urlopwypadek w pracywypowiedzenie umowy o pracęwypowiedzenie zmieniającewłoskie prawo pracyzarabianie na emeryturzezasady prawa pracyzasiłek chorobowyzasiłek dla bezrobotnychzasiłek macierzyńskizasiłek opiekuńczyzatrudnianie cudzoziemcówzatrudnianie młodocianychzawieszona emeryturazaświadczenie o zarobkachzaświadczenie o zatrudnieniuZFŚSzostać kierownikiemZUSzwolnienie chorobowezwolnienie grupowezwolnienie grupowe pracownikówzwolnienie lekarskiezwolnienie pracownikaśrodki trwałeświadczenie przedemerytalneświadectwo pracy