Co z kontem bankowym po śmierci?

Co z pieniędzmi na koncie bankowym po śmierci właściciela?

Na"uśpionych" kontach bankowych może być nawet 25 miliardów złotych. Czekają na spadkobierców. 
Zazwyczaj posiadamy wiedzę na temat banku, w który nasi rodzice mają konta osobiste. Ale, gdy jesteśmy spadkobiercami, nie jest to już takie oczywiste. Nawet jeśli w dokumentach po zmarłym znalazłeś informacje na temat jego konta osobistego i tak sprawdź, czy nie miał innego rachunku w banku albo lokat. Dlatego w bankach czekają wciąż na spadkobierców miliardy złotych. 

Nie musisz zgłaszać się do każdego banku

Z pytaniem w jakim banku Twój krewny miał konto osobiste, możesz zwrócić się do dowolnego banku lub SKOK-u, bo umożliwiają to przepisy o tzw. uśpionych rachunkach bankowych. Czyli kontach bankowych po zmarłej osobie, o których nie wiedzieli jej spadkobiercy.

Wniosek o udzielenie informacji o koncie bankowym 

Składając wniosek (druk dostaniesz w banku) o udzielenie takiej informacji, musisz przedstawi dokument potwierdzający, że jesteś spadkodawcą. Czyli prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadki lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie.

Powinieneś okazać swój dowód.

We wniosku powinieneś podać m.in.: datę śmierci posiadacza rachunku, jego numer PESEL, imię jego ojca, nazwisko panieńskie (w przypadku kobiet).

Bank skorzysta z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych. To oznacza, ze dostaniesz dane ze wszystkich banków i SKOK-ów w Polsce. A dokładniej informacje w numerze rachunku z banku, który go prowadzi lub prowadził. Taka procedura trwa 7-14 dni.

Uzyskanie szczegółowych informacji np. o rodzaju rachunku lub o stanie konta będzie możliwe jedynie w placówce banku lub SKOK-u, który dany rachunek bankowy prowadzi. Tam też będziesz musiał przedstawić dokumenty potwierdzające, że jesteś spadkobiercą.
Uwaga! Nie ma jednej obowiązującej opłaty za złożenie wniosku. Każdy bank sam to ustala. Z reguły taka opłata wynosi 10-20 zł. 

Czy bank szuka spadkobierców? 

Banki mają obowiązek sprawdzić, co dzieje się z właścicielem konta bankowego, który przez 5 lat nie wydał żadnej dyspozycji związanej z rachunkiem (np. nie zrobił żadnego przelewu). Informację, czy właściciel konta bankowego żyje uzyskują w bazie PESEL. jeśli zmarł, bank zamyka rachunek i przekazuje spadkobiercom informacje o tym, ile jest na nim pieniędzy.

W praktyce ten przepis jest często omijany. Bank nie ma żadnego interesu w tym, by wydawać własne pieniądze na skuteczne odszukanie spadkobierców. Dlatego to spadkobiercy powinni się zgłosić do banku.  

Komentarze

Popularne posty