Jak należy czytać księgę wieczystą?

Co zawiera księga wieczysta?

Każda nieruchomość:
  • działka zabudowana i niezabudowana, 
  • mieszkanie hipoteczne, mieszkanie własnościowe spółdzielcze, 
  • dom. 
powinna posiadać swoją księgę wieczystą. 

Księga wieczysta ma 4 działy. 

Jak czytać księgę wieczystą

Czytanie księgi wieczystej nie jest trudne. Każdy taki rejestr złożony jest z czterech działów.

Pierwszy dział księgi wieczystej

Obejmuje oznaczenie nieruchomości (dział I-O). W wypadku lokalu znajdziemy tutaj dane o jego powierzchni, adres oraz informacje, co wchodzi w jego skład. Natomiast przy działce będzie to jej numer ewidencyjny, miejsce położenia i powierzchnia. 

W tym dziale księgi wieczystej znajdują się również wpisy praw, które związane są z własnością tej nieruchomości (dział I-Sp), np. prawo przechodzenia przez sąsiednią nieruchomość (tzw. służebność przechodu). 

Drugi dział księgi wieczystej 

Drugi dział księgi wieczystej zawiera informacje o aktualnym właścicielu nieruchomości (imię, nazwisko, imiona rodziców), od kiedy jest ona jego własnością, na jakiej podstawie (umowa sprzedaży, spadek). 

Trzeci dział księgi wieczystej 

Znajdują się w nim wpisy tzw. ograniczonych praw rzeczowych (np. uniemożliwienie sąsiadom przejazdu lub przejścia przez działkę, prawo pierwokupu) oraz ograniczeń w rozporządzeniu nieruchomością (np. sądowy zakaz sprzedaży). 

Czwarty dział księgi wieczystej 


W czwartym dziale figurują wpisy hipotek, które obciążają nieruchomość, a w szczególności:
  • wysokość hipoteki;
  • informacje, co zabezpiecza oraz na rzecz kogo została utworzona.
Uwaga! Ten dział jest wyjątkowo ważny. Należy go obowiązkowo sprawdzić, kupując nieruchomość, żeby później nie okazało się, że będziesz odpowiadać za długi, który nie zaciągnąłeś, bo hipoteka dotyczy nieruchomości, a nie jej właściciela.
Wzmianki w księdze wieczystej

W każdy z czterech działów księgi wieczystej można znaleźć tzw. wzmianki. To sygnał, że do sądu wpłynął wniosek o dokonanie jakiegoś wpisu w księdze. To ważna informacja. 
Dla przykładu: wzmianka w dziale II może oznaczać, że zmienił się właściciel,a  w dziale IV- że wpłynął wniosek o zabezpieczenie wierzytelności (np. złożył go bank). 
Uwaga! Wzmianka wyłącza rękojmie wiedzy publicznej, a to oznacza, że w razie kłopotów nie można zasłaniać się tym, że jej nie zauważono. 
Księgę wieczystą można przejrzeć:
  • w sądzie lub w internecie w Centralnej Bazie Ksiąg Wieczystych;
  • aby to zrobić, trzeba znać jej numer. Można go dostać w starostwie, na terenie  którego jest nieruchomość (wydział ewidencji gruntów) lub od jej właściciela.

Komentarze

Popularne posty