Jak założyć lokatę przez internet?

Lokata przez internet

Lokata - umowa, na mocy której powierzasz instytucji finansowej uzgodniona kwotę swoich środków finansowych na określony czas, a po jego upływie obowiązkiem instytucji finansowej jest wypłacenie Ci tej powiększonej sumy o umówione odsetki.
Uwaga! W tym przypadku odsetki to Twój przychód. Zatem lokata ma na celu pomnożenie Twojego kapitału.

Na zwrócić uwagę przed założeniem lokaty przez internet?

Decydując się na założenie lokaty przez internet, zwróć uwagę na zaproponowane, a następnie zapisane w umowie elementy:

1. Czas trwania lokaty - wyróżniamy:
  • lokatę na określony czas (tzw. lokata terminowa);
  • lokatę na czas nieoznaczony (tzw. lokata a vista).
2. Oprocentowanie lokaty - wyróżniamy:
  • oprocentowanie stałe (nie ulegnie zmianie w czasie trwania lokaty).
Uwaga! Oprocentowanie stałe jest bezpieczniejsze (już w momencie założenia lokaty będziesz znał jej odsetki), ale z reguły niższe.
  • oprocentowanie zmienne (wysokość może się zmieniać w trakcie trwania umowy lokaty na skutek okoliczności, jakie zostały zapisane w umowie.
Uwaga! Charakteryzuje się wyższym ryzykiem, ale co za tym idzie, możliwością wyższego zysku. 
3. Kapitalizację odsetek (dopisywanie odsetek do kwoty lokaty, dzięki czemu w kolejnym okresie umowy odsetki mogą być naliczane od większej kwoty).
Uwaga! Suma lokaty pierwotnej i odsetek, jakie spłynęły po upływie terminu umowy.

Dla przykładu: zakładasz lokatę 6% w kwocie 2000 zł na 1 rok. Po miesiącu będziesz miał kwotę odsetek 10 zł, którą bank doda do kwoty bazowej lokaty. Masz więc 2010 zł, od której to kwoty bank policzy Ci odsetki na koniec drugiego miesiąca. I tak w każdym miesiącu będzie Ci rosła kwota bazowa lokaty, od której bank Będzie Ci naliczał odsetki.
4. Możliwość i warunki rozwiązania lokaty przed  upływem terminu.
Uwaga! Tutaj musisz liczyć się z tym, że wycofanie środków przed upływem terminu będzie skutkowało utratą części bądź całości odsetek.

Ryzyko związane z inwestowaniem w lokaty

Ryzyko jest stosunkowo niskie, zwłaszcza gdy są to lokaty bankowe, bo w Polsce lokaty bankowe gromadzone w bankach krajowych są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Uwaga! Gwarancjami nie są objęte instytucje finansowe, które nie posiadają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej. Dlatego przed podpisaniem umowy z dana instytucją finansową dopytaj, czy jest ona objęta gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
W bankach z reguły tabliczka w taką informacją wisi w każdej jego placówce, jeśli nie – należy dopytać o to pracowników lub uzyskać informacje w KNF czy BFG.

Lokata czy konto oszczędnościowe?

Czym różni się konto oszczędnościowe od lokaty?

Oszczędzać można na kilka sposobów. Można np. w banku założyć konto oszczędnościowe albo lokatę. Czym się one od siebie różnią? 

Konto oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe daje większą swobodę w dysponowaniu środkami. Jest to metoda systematycznego oszczędzania, bo można zarówno na nie regularnie wpłacać ale i wypłacać środki.
Uwaga! Przyda się to w sytuacji awaryjnej, kiedy potrzebne są nam dodatkowe pieniądze i ze zgromadzonych na koncie środków będziemy mogli je wypłacić bez utraty odsetek. Trzeba tylko uważać na koszt tej wypłaty.

Lokata bankowa

Lokata natomiast może nam dać dodatkową dyscyplinę albo motywację do oszczędzania, bowiem powierzamy bankowi konkretną kwotę na konkretny czas (np. 5 tys. zł na 3 miesiące).
Uwaga! Jeśli wypłacimy je przed terminem, to po prostu utracimy odsetki. 
Tutaj założysz lokatę lub konto oszczędnościowe przez internet 

Komentarze

Popularne posty