Rodzaje obligacji skarbowych

Obligacje Skarbu Państwa - jakie rodzaje?


Obligacje skarbowe, to papiery wartościowe sprzedawane przez Ministra Finansów, który reprezentuje Skarb Państwa. W zamian za ich zakup otrzymasz określone odsetki. Skarb Państwa gwarantuje całym swoim majątkiem wykup obligacji wraz z odsetkami, dlatego uważa się je za najbezpieczniejszą formę inwestycji.Ministerstwo Finansów proponuje cztery rodzaje obligacji skarbowych. Różnią się one czasem na jaki są emitowane oraz sposobem naliczania i wypłaty odsetek.

Rodzaje obligacji Skarbu Państwa 


1. Dwuletnie obligacje skarbowe DOS. Emitowane co miesiąc. Cena jednej wynosi 100 zł. Mają stałe oprocentowanie, które wynosi obecnie 2% w skali roku. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od 100 zł, a drugim - od kwoty 100 zł powiększonej o odsetki naliczone za pierwszy rok.

2. Trzyletnie obligacje skarbowe TOZ z oprocentowaniem zmiennym. Cena jednej - 100 zł. Oprocentowanie obligacji wynosi 2,20% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M). Wypłata odsetek następuje co 6 miesięcy.

3. Czteroletnie obligacje skarbowe COl o oprocentowaniu zmiennym. Cena emisyjna - 100 zł za jedną obligacje. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,40%. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych jest obliczane jako suma inflacji i marży odsetkowej. Odsetki są wypłacane co roku.

4. Dziesięcioletnie obligacje skarbowe EDO z oprocentowaniem zmiennym. Cena emisyjna jednej obligacji to 100 zł. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,7%, w kolejnych (także rocznych) zależy od poziomu inflacji i jest obliczone jak w przypadku obligacji COl. Odsetki są wypłacane w dniu wykupu, czyli po zakończeniu okresu oszczędzania.

Gdzie można kupić obligacje skarbowe? 


Obligacje skarbowe kupisz w oddziałach banku PKO BP i Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP, a także za pośrednictwem internetu, konta Inteligo i telefonu (801 310 210, +48 81 535 66 55).

Nominalna wartość jednej obligacji to 100 zł i taka kwota wystarczy, by rozpocząć inwestycję. Przy kupnie nie są pobierane żadne prowizje.

Uwaga! Gdybyś potrzebował pieniędzy, możesz przed terminem przedstawić do tzw, umorzenia, czyli natychmiastowego wykupu. Ale wtedy pobierana jest opłata 0,70 gr od każdej obligacji lub 20 zł w przypadku obligacji 10-letnich.  

Komentarze

Popularne posty