Mieszkanie od dewelopera

Deweloper - jakie ma obowiązki? 

Zasady odpowiedzialności dewelopera regulują przede wszystkim dwa akty prawne - Kodeks cywilny i ustawa z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2016, poz 555 z późn. zm - dalej ustawa).Ustawa będzie miała podstawowe znaczenie w sytuacji zakupu nowego mieszkania od dewelopera. Przed podpisaniem umowy ostatecznej (przenoszącej własność lokalu), dokonuje się odbioru w obecności nabywcy. Z odbioru sporządzany jest protokół i to właśnie w nim należy wskazać wady lokalu.
Uwaga! Deweloper w terminie 14 dni musi doręczyć nabywcy swoje stanowisko odnośni wad. Musi też obowiązkowo w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady. 
Jeżeli to niemożliwe, może wskazać inne termin wraz z uzasadnieniem opóźnienia. Powyższe postępowanie opisuje art. 27 ustawy.

Za jakie usterki odpowiada jeszcze deweloper? 

Nie wszystkie usterki będziesz mógł wykryć przy odbiorze mieszkania. Wady, które wyjdą na jaw później, również możesz zgłaszać deweloperowi.
Uwaga! Według przepisów o rękojmi (art. 568§1 Kodeksu cywilnego) deweloper odpowiada za wady stwierdzone przed upływem 5 lat od wydania nieruchomości. 
Dotyczy to m.in. zmniejszenia wartości lokalu (np. nieszczelne okna, pleśń na ścianie) czy niekompletność (np. brak podłączenia instalacji TV). Powołując się na rękojmie - najlepiej pisemnie - złóż reklamację deweloperowi.

W reklamacji możesz żądać usunięcia usterek w rozsądnym terminie lub obniżenia ceny z oznaczeniem wysokości obniżki.
Uwaga! Brak odpowiedzi w terminie 14 dni będzie oznaczał uznanie reklamacji. 
Pamiętaj, że w przypadku stwierdzenia wady przed upływem 1 roku to deweloper będzie musiał udowodnić, że za wady nie odpowiada. W Twoim interesie leży zatem dokładne sprawdzenie lokalu w początkowym okresie użytkowania.

Komentarze

Popularne posty