Mieszkanie od komornika

Jak kupić mieszkanie na licytacji komorniczej?

Licytacja komornicza mieszkania przebiega wedle ściśle określonych zasad i ma kilka etapów. Jeśli po postępowaniu sadowym wydany zostanie tytuł wykonawczy do egzekucji zadłużenia z mieszkania, komornik je zajmie (dokona wpisu w księdze wieczystej).
Uwaga! Jednocześnie wezwie dłużnika o uregulowania długu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Gdy zadłużenie nie zostanie spłacone, mieszkanie zostaje opisane a biegły wyceni jego wartość. Jeśli dłużnik uważa, że wartość mieszkania została zaniżona, ma prawo zgłosić zarzuty do wyceny.

Termin licytacji komorniczej mieszkania 

Później komornik oraz sąd, który nadzoruje postępowanie egzekucyjne ogłaszają termin licytacji mieszkania. Może się ona odbyć nie wcześniej niż dwa tygodnie po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania mieszkania.
Uwaga! Informacja o dacie i miejscu licytacji mieszkania podawana jest do publicznej wiadomości z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Ogłoszenia zamieszczane są w budynku sądu, w budynku organu gminy, w której znajduje się mieszkanie, w poczytnym lokalnym dzienniku oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.  

Jak przebiega licytacja komornicza mieszkania? 

W pierwszym terminie cena wywoławcza sprzedaży wynosi nie mniej niż 75% podanej przez biegłego wartości mieszkania, a gdy nikt nie zdecyduje się na zakup przy następnej licytacji mieszkanie będzie miało jeszcze niższa cenę początkową.

To tylko 2/3 kwoty wyceny biegłego.
Uwaga! W licytacji komorniczej mieszkania mogą wziąć udział tylko osoby, które wpłaca rękojmię (10% wartości oszacowania, ci co przegrają licytację otrzymują jej zwrot). 
Mieszkanie licytowane jest ustanie, a wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.
Uwaga! W licytacji komorniczej mieszkania nie może brać udziału dłużnik oraz jego najbliższa rodzina: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństw. Nie może w niej też uczestniczyć komornik oraz jego rodzina, a także osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. 
Wygranie licytacji jest potwierdzone sądownie (to tzw. przybicie).   Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu nabywca nieruchomości otrzymuje wezwanie do zapłaty wylicytowanej kwoty (pomniejszonej o rękojmię).

Na wpłacenie pieniędzy na rachunek depozytowy sądu ma 14 dni od dna otrzymania wezwania. Później sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.

Komentarze

Popularne posty