Przejdź do głównej zawartości

Ile kosztuje sprawa spadkowa?

Koszty sprawy spadkowej 


Przy postępowaniu spadkowym mamy dwie możliwości: sprawę w sądzie albo załatwienie kwestii spadkowych u notariusza.

Opłaty sądowe przy sprawie spadkowej 


Przy sprawie o nabycie spadku (ustalenie jaka część przypada poszczególnym spadkobiercom) opłaty wynoszą:

  • 50 zł - od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku;
  • 50 zł - od wniosku o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.  

Sprawa spadkowa u notariusza 


Gdy zdecydujemy się na notarialny akt poświadczenia dziedziczenia (taka sama moc prawna jak orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku), kosztować to będzie:
  • 123 zł - sporządzenie protokołu dziedziczenia;
  • 61,50 zł - sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia;
  • 61,50 zł - sporządzenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Wniosek o dział spadku 


Przy wniosku o dział spadku (ustalenie, co któremu spadkobiercy przypadnie) opłata sądowa wynosi 500 zł. Gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku, opłata wynosi 300 zł.

Uwaga! Jeśli będziemy chcieli podzielić spadek umową notarialną, taksa notarialna będzie zależeć od jego wartości. 
Dla przykładu: przy spadku wartym od 60 tys. zł do 1 mln zł maksymalna taksa wynosi 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć jeszcze 23% podatku VAT. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.