Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2014

Pozew o zachowek wzór

Jak napisać pozew o zachowek?Pozew o zachowek może być wniesiony przez: 
małżonka spadkodawcydziecko, wnuka spadkodawcyrodziców spadkodawcy, którzy nie zostali powołani do spadku w testamencie, tzn.zostali pominięci.

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Świadczenia pielęgnacyjne po nowemu  21 października Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał, że ukończenie określonego wieku przez osobę niepełnosprawną nie może być przesłanką warunkującą przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego (sygn. akt K 38/13), a to oznacza, ze zasady finansowego wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych musza zostać zmienione.

Praktyka absolwencka

Zatrudnienie praktykanta Praktyka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy (art. 1 ust. 2 ustawy 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich – Dz.U. nr 127, poz. 1052).

Roczna ewidencja czasu pracy

Roczna ewidencja czasu pracy - wzór Roczna karta ewidencji czasu pracy na jednej karcie obejmuje cały rok zatrudnienia pracownika. Pracodawca może więc na tej karcie zapisać, a przez to wykazać, znacznie mniej informacji na temat dyspozycji pracownika.

Umowa dożywocia wzór

Umowa dożywocia  Przepisy dotyczące umowy dożywocia zapisane są w Kodeksie cywilnym (art. 908-916). Polega ona na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymania.