Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2014

Rozliczenie podróży służbowej

Rozliczenie kosztów podróży służbowej
Pracownik rozlicza koszty podróż służbowej:
nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia tej podróży, ponadtomusi załączyć rachunki, faktury, lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków, które objęte są ryczałtami.

ZUS zasiłek chorobowy

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym – obowiązkowo lub dobrowolnie.

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, nawet jeśli nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Emerytura pomostowa dla kogo?

Kto ma prawo do emerytury pomostowej? Prawo do emerytury przysługuje pracownikowi urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. Pracownik ten będzie mógł przejść na emeryturę pomostową po osiągnięciu wieku co najmniej 55 lat przez kobietę i co najmniej 60 lat przez mężczyznę, jeżeli spełni łącznie następujące warunki: