Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2014

Doba pracownicza i tydzień pracy

Na czym polega doba pracownicza i tydzień pracy?
Dobra pracownicza to nie to samo co doba astronomiczna trwająca w godz. od od 0.00 do 24.00. Jej rozpoczęcie może przypadać na rożne godziny, a zależy to od harmonogramowych godzin rozpoczynania pracy przez pracowników. Doba to jednak zawsze kolejne 24 godziny.

Współczynnik urlopowy 2014 r.

Jak ustalić współczynnik urlopowy? Aby ustalić współczynnik urlopowy, odejmuje się od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, które wynikają z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Informowanie o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych
Obowiązkiem pracodawcy w razie wypadku w zakładzie pracy jest:

podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie;zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom, które zostały poszkodowane w wypadku;ustalenie w przewidzianym przepisami trybie okoliczności i przyczyny wypadku;zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających przed podobnymi wypadkami.

Zakładowy układ zbiorowy pracy

Zawarcie układu zbiorowego pracy Układ zbiorowy pracy zawierany jest podczas rokowań pracodawcy z organizacjami związkowymi. Ponadzakładowy układ zbiorowy zawiera ze strony pracowników - w imieniu zrzeszonych pracodawców - statutowo właściwy organ ponadzakładowej organizacji związkowej, zaś ze strony pracodawców właściwy statutowo organ tej organizacji pracodawców.

Praca na urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy a praca Pracownik w czasie przebywania na urlopie wychowawczym ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność zarobkową, a także naukę lub szkolenie, ale tylko wtedy jeśli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.