Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2013

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Kapitał początkowy emerytury
Uwaga! Jeśli ktoś nie ma ustalonego tzw. kapitału początkowego(część przyszłej emerytury liczona na starych zasadach, a wypłacana po przejściu na to świadczenie liczone po nowemu), to będzie miał niższa emeryturę, bo ZUS nie uwzględni zarobków i stażu sprzed reformy.

Wszystkie osoby, które pracowały przed reformą emerytalną - przed 1 stycznia 1999 roku - maja prawo do ustalenia kapitału początkowego.

Limit nadgodzin

Limit godzin nadliczbowych
Godziny nadliczbowe, to czas pracy, który pracownik wykonuje ponad obowiązujące go normy czasu pracy.

Zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy, liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 150 godzin w roku kalendarzowym. 

Uwaga! Pracodawca może określić większą liczbę godzin nadliczbowych, jednakże musi zapisać ją w umowie o pracę, regulaminie pracy lub układzie zbiorowym.

Dni na opiekę nad dzieckiem

Urlop na opiekę nad dzieckiem
Pracownikowi przysługują dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem, dopóki nie ukończy ono 14 lat. Są to dni wolne ekstra i nie są odliczane od urlopu wypoczynkowego.

Uwaga! Pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia wolnego na opiekę.

Kiedy urlop okolicznościowy?

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?
Każdy pracownik ma prawo skorzystać z urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależy od całkowitego stażu pracy.

Jeśli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, to przysługuje mu 20 dni urlopu, jeżeli pracuje 10 lat i dłużej - 26 dni.

Oprócz tego ma także dodatkowe urlopowe przywileje.  Jednym z nich jest urlopokolicznościowy.

Minimalna emerytura w Polsce

Wysokość minimalnej emerytury
Dopłaca do niej państwa. Od marca 2012 r. minimalna emeryturaw naszym kraju wynosi 800 zł brutto, a w marcu bieżącego roku będzie podwyżka prawdopodobnie o 4,40%.

Minimalna emerytura przysługuje osobie, która wykaże się odpowiednim okresem ubezpieczeniowym:
20 lat kobiety;25 lat mężczyźni.
Uwaga!
Od 2022 r. będzie to 25 lat dla obu płci.

Zmiany w prawie pracy 2013

Jakie zmiany w prawie pracy? Stara i nowa emerytura
Osoby, który urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku i nie spełniły warunków emerytalnych do końca 2008 roku, a wystąpią o świadczenia w 2013 roku, to zostaną im one policzone w sposób mieszany:

20% po staremu i 80% po nowemu.

Wypowiedzenie umowy na chorobowym

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na chorobowym pracownika?Uwaga! Zwolnienie lekarskie chroni przed utratą pracy tylko wtedy, gdy pracownik jest rzeczywiście chory. Pracownik, który formalnie jest na chorobowym, ale normalnie pracuje, może zostać zwolnionym z pracy.

Oczywiście może zdarzyć się tak, ze pracownik przyjdzie do pracy tylko po to, by dostarczyć zwolnienie lekarskie i wtedy pracodawca rzeczywiście nie ma prawa wręczyć mu wypowiedzenia umowy o pracę.