Podatki w Niemczech

Niemieckie podatki

Niemiecki system podatkowy posiada dość skomplikowana strukturę, która często się zmienia – zasadą w tym kraju jest progresywne opodatkowanie dochodu – tzn. im większy odchów, tym wyższa należność podatkowa.
Niemiecki podatek od dochodu osobistego


Ten podatek obejmuje wszystkie rodzaje dochodów – w tym wynagrodzenie – podatek pobierany jest co miesiąc i automatycznie potrącany z wypłaty ( 3 stawki podatkowe: 0%, 15%, 42% - uzależnione od wysokości rocznych dochodów).

Niemiecki podatek na kościół


W przypadku zadeklarowania przynależności do jakiejkolwiek religii podatek ten wynosi od 7 proc. do 9 proc. dochodów opodatkowanych w zależności od przepisów, które obowiązują  w danym landzie.

Niemieckie podatki od osób prawnych


Tutaj można wyróżnić podatek od osób prawnych (stawka 25%), podatek handlowy (płatny od
zysków firm, pobierany przez władze lokalne – ok. 18%), podatek od wartości dodanej (VAT podstawowa stawka to 16%).

Rezydenci zagraniczni w Niemczech


Zobowiązani są do płacenia podatku dochodowego do dochodów uzyskanych w Niemczech według tych samych zasad co obywatele niemieccy. Ponadto istnieje obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne.

Zwrot podatku w Niemczech


Obowiązkiem pracownika jest złożenie  niemieckiego zeznania podatkowego w terminie do 31 maja następnego roku podatkowego. Złożone zeznanie stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia z podatku przez władze skarbowe, które przesyłają w tej sprawie decyzje. Kwota wolna od opodatkowania w Niemczech jest znaczna, w związku z tym, niektórym pracownikom przysługuje zwrot podatku pobranego przez pracodawce w ciągu roku.

Zwrot podatku może otrzymać pracownik, który spełnia jeden z dwóch warunków: jego pobyt w Niemczech trwa nieprzerwanie przez co najmniej 183 dni, lub pobyt jest krótszy ale zeznanie podatkowe w Niemczech można składać pod warunkiem, że dochody uzyskane w tym kraju stanowią przynajmniej 90 proc. rocznych dochodów podatnika, lub jeśli dochody uzyskane poza terytorium Niemiec w tym samym roku podatkowym nie przekraczają 3068 euro brutto. W celu uzyskania zwrotu podatku należy złożyć zeznanie podatkowe i uzyskać z urzędu skarbowego decyzje o wymiarze podatku dochodowego. Decyzja ta określa podatek należny oraz kwotę zwrotu. Na rozliczenie podatku urząd skarbowy ma dwa lata. Niezbędnym dokumentem, który upoważnia do ubiegania się o zwrot podatku jest niemiecka karta podatkowa.

Komentarze

Popularne posty