Podatki w Irlandii

Irlandzkie podatki

W Irlandii obowiązują dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (20% i 41%). W zależności od sytuacji osobistej (tj. stan cywilny, posiadanie dzieci, wynajem mieszkania itp.) podatnikom przysługują tzw. kredyty podatkowe odliczane od podatku.Podatkowi dochodowemu (income tax) podlegają w Irlandii wszystkie dochody uzyskane przez osoby fizyczne w danym roku podatkowym ale, podobnie jak w Polsce, istnieją wyjątki od opodatkowania oraz zwolnienia. Podatek pracownika potrąca pracodawca za pośrednictwem systemu PAYE (Pay As You Earn, tj. płać jak zarabiasz), przy każdej wypłacie np.: tygodniowo lub miesięcznie. Po dokonaniu rejestracji podatkowej i otrzymaniu numeru PPS (Personal Public Service Number), trzeba wypełnić formularz 12A, który uzyskać można w urzędzie skarbowym, a następnie wypełniony złożyć w tym urzędzie.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza urząd skarbowy przesyła podatnikowi powiadomienie o ustaleniu tzw. kredytów podatkowych (tax credits) i limicie stawki podstawowej podatku (standard rate cut-off point). Równocześnie zaświadczenie to urząd wystawia dla pracodawcy. Pozwala to na właściwe potracenia podatkowe od wynagrodzenia przez pracodawcę. W przypadku braku zaświadczenia o kredytach podatkowych i limicie stawki podstawowej w odniesieniu do danego pracownika, bądź braku numeru PPS stosowany jest  tzw. podatek awaryjny (emergency tax).

Podatek ten obliczany jest od zarobków brutto (po odjeciu składek emerytalnych i ubezpieczenia wynagrodzenia) bez odliczenia kredytów podatkowych – w praktyce oznacza to, że pracodawca potrąca znacznie wyższy podatek. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą samodzielnie działalność są zobowiązani do opłacania podatków przez system samodzielnego rozliczania (Self Assessment System).

Komentarze

Popularne posty