Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2017

Transport sanitarny

Komu przysługuje transport sanitarny? 
Zlecenie na transport pacjenta do specjalistycznej poradni i z powrotem wydaje lekarz POZ (zawsze na pierwszą wizytę) lub lekarz z tej poradni (na kolejne).

Asystent rodziny plan pracy z rodziną

Obraz
Plan pracy z rodziną asystenta rodziny 
Rodzina, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może otrzymać wsparcie asystenta rodziny. Zakres jego zadań obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami,  bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy.

Opieka społeczna zasiłki

Co na plus w zasiłkach z opieki społecznej?
Zmiany dotyczą zasad przyznawania zasiłków z ośrodków pomocy społecznej.

Zasiłki dla osób niepełnosprawnych 
Od 1 stycznia 2017 r. osoby, które wystąpią o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i równocześnie złożą wniosek o zasiłek stały - to zostanie on im przyznany wstecz. Gdy uzyskają orzeczenie o niepełnosprawności, zasiłekten otrzymają z wyrównaniem.

Podatek od nieruchomości 2017

Jaki podatek od nieruchomości w  2017 r.? 
Maksymalne stawki podatkówi opłat lokalnych zależą od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. 2017. jest kolejnym rokiem, kiedy ceny te są niższe. Dlatego stawki opłat pobieranych przez gminy i miasta w tym roku nie wzrastają lub cą nieco obniżone.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
To system zniżek dla rodzinwielodzietnych. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Posiadacz karty  ma możliwość korzystania  z  katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą  oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Porada prawna online cz.1

Porada prawna online: nowe zasady opłat za użytkowanie wieczyste 
Zamiast opłaty za użytkowanie wieczyste, właściciele będą płacić opłatę przekształceniową. Opłaty te trzeba bezie regulować co roku, ale tylko przez określony, ograniczony czas, to znaczy:

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w  Polsce: nowe przepisy wejdą w życie 1 X 2017 roku
Kobiety będą mogły przejść na emeryturęw wieku 60, a mężczyźni - 65 lat.  To powrót do zasad, które obowiązywały przed 2013 r., gdy Sejm zdecydował, ze wiek emerytalny na być systematycznie podwyższany - docelowo do 67 lat, zarówno dla pań, jak i panów.

Czy warto inwestować w złoto?

Inwestowanie w złoto - czy warto?
Przy niewielkich środkach (ok. 200 zł) możesz kupić 1 gramową sztabkę złota, przy większych - złote monety, bulionowe. Oferowane są pojedynczo oraz w zestawach, które składają się np. z 10 lub nawet 100 sztuk.

Lokata czy fundusz inwestycyjny

Co wybrać: lokata bankowa czy fundusz inwestycyjny? Lokata bankowa
Lokata bankowa, to bardzo popularny sposób odkładania oszczędności. Założenie jej jest proste - dajesz bankowi odpowiednią dyspozycję (zwykle można to zrobić przez internet). Wiele banków nie wymaga przy tym posiadania ROR-u.

Wyłudzenie kredytu na dowód

Wyłudzenie kredytu na dowód - jak się przed tym uchronić? 
Jeszcze kilkanaście lat temu, by dostać kredyt, trzeba było pójść do banku, pokazać dowód i własnoręcznie podpisać umowę, a dziś wystarczy podać dane przez internet i... gotowe. To wielkie ułatwienie nie tylko dla uczciwych klientów, ale i dla oszustów, który wszelkimi sposobami chcą wyłudzić nasze pieniądze.

Rodzaje obligacji skarbowych

Obligacje Skarbu Państwa - jakie rodzaje?
Obligacje skarbowe, to papiery wartościowe sprzedawane przez Ministra Finansów, który reprezentuje Skarb Państwa. W zamian za ich zakup otrzymasz określone odsetki. Skarb Państwa gwarantuje całym swoim majątkiem wykup obligacjiwraz z odsetkami, dlatego uważa się je za najbezpieczniejszą formę inwestycji.

Jak oszczędzać pieniądze w domu?

Skuteczne oszczędzanie pieniędzy - 7 prostych sposobów...
Przy odrobinie silnej woli i konsekwencji, możesz co miesiąc zaoszczędzić nawet 300 zł. Zobacz, jak to zrobić...