piątek, 9 grudnia 2016

Prawa i obowiązki świadka w sądzie 


Każdy z nas może być wezwany na świadka do sądu, zarówno w sprawach cywilnych (np. rozwód, alimenty), jak i karnych (np. gdy byłeś świadkiem wypadku). Czego możesz się spodziewać na sali sądowej i w jakich sytuacjach masz prawo odmówić zeznań?

Przede wszystkim nie możesz zlekceważyć wezwania do sądu. Nieobecność na rozprawie możesz usprawiedliwić ważnymi powodami, np. od dawna planowaną uroczystością rodzinną. Stosowne pismo z wyjaśnieniem składa się w sądzie przed rozprawą.

W nagłych wypadkach możesz usprawiedliwić się telefonicznie - notka z rozmowy trafi do akt sprawy.

Uwaga! W razie choroby należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza sądowego (przed rozprawą - chyba, ze to niemożliwe). Spisy tych lekarzy - wraz numerami telefonów, miejscu, dniach i godzinach przyjęć - są zamieszczane na stronach sądów okręgowych. 

Świadek nie jest uczestnikiem rozprawy  Czeka przed salą na wezwanie przez protokolanta. Najpierw sędzia zapyta o Twoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, zawód. Pouczy o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uwaga! Za mówienie nieprawdy grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. 

Sędzia spyta też kim jest dla Ciebie oskarżony lub strona i w ten sposób ustali, czy masz prawo odmówić składania zeznań.

Kto ma prawo odmówić zeznań w sądzie? 


Zgodnie z art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego prawo to mają:

  • współmałżonek (także były);
  • zstępni, czyli dzieci (również adoptowane), wnuki, prawnuki;
  • wstępni, czyli rodzice (również adopcyjni), dziadkowie, pradziadkowie;
  • krewni w linii prostej, czyli rodzeństw naturalne bądź przyrodnie;
  • powinowaci w linii prostej, czyli synowa, zięć;
  • powinowaci w linii bocznej, czyli szwagier, bratowa;
  • osoba, która pozostaje z oskarżonym we wspólnym pożyciu, czyli konkubent, konkubina. 

Na sali sądowej 


Uwaga! Na sali sądowej zawsze mówisz do sędziego, niezależnie od tego, czy to on zadał pytanie, czy też adwokat lub prokurator. Zwracasz się do niego, stosując tytuł "wysoki sądzie". 

Sędzia najpierw zada pytanie ogólne "Co Panu/pani wiadomo w danej sprawie?". Potem będą pytania szczegółowe - najpierw zadawane przez sędziego, a potem pełnomocników (adwokatów lub radców prawnych) i prokuratora (o ile uczestniczy w rozprawie).

Odpowiadaj an nie zgodnie z prawdą. Możesz powiedzieć, ze czegoś nie pamiętasz lub nie jesteś pewien. I odmówić odpowiedzi na pytanie, jeśli naraziłaby ona Cię na odpowiedzialność karną lub szkodę majątkową.

Twoje zeznanie jest protokołowane. Sędzia co pewien czas dyktuje je protokolantowi. Ale nie całe zeznanie, tylko kluczowe zdania.

Na czyj koszt?


Gdy dostaniesz wezwanie do stawienia się w sądzie, pracodawca ma obowiązek dać Ci dzień wolny. Jeśli potraci Ci z tego powodu dniówkę, możesz domagać się zwrotu tej kwoty. Trzeba złożyć zaświadczenie o zarobkach i pismo, że ze ten dzień nie dostałeś wynagrodzenia.

Masz też prawo do zwrotu wydatków za dojazd (jeśli mieszkasz dalej niż 10 km od sądu). Gdy z powodu rozprawy musiałeś skorzystać z hotelu, także możesz się starać o zwrot wydatków. Koszty dojazdu i noclegu są wyliczane tak, jak przy podróżach służbowych.

Uwaga! Wniosek o zwrot kosztów składa się w sądzie nie później niż w ciągu 3 dni po rozprawie. Pieniądze te przysługują też świadkowi, który stawił się na rozprawę, ale nie został przesłuchany (bo np. rozprawa się przeciągnęła). 

Możesz też złożyć do protokołu rozprawy ustne żądanie zwrotu kosztów.

0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów egzekucja długów egzekucja komornicza ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika lekarz specjalista licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zawarta pod wpływem błędu umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura wizyta u lekarza włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika