Przejdź do głównej zawartości

Jak założyć spółdzielnię socjalną krok po kroku?

Spółdzielnia socjalna - jak założyć?


Spółdzielnia socjalna może być założona przez minimum pięć bezrobotnych osób.  Na początku należy przygotować, a na pierwszym walnym zgromadzeniu uchwalić statut spółdzielni socjalnej, który powinien zawierać:
 • nazwę spółdzielni (obowiązkowo musi być dodane "spółdzielnia socjalna");
 • siedzibę spółdzielni socjalnej;
 • przedmiot działalności;
 • wysokość wpisowego;
 • wysokość oraz liczbę udziałów obowiązkowo zadeklarowanych przez członka spółdzielni socjalnej.  
Kolejnym krok to rejestracja spółdzielni socjalnej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) (bezpłatnie). 

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółdzielni socjalnej w KRS


Należy złożyć:
 • wniosek o rejestrację spółdzielni;
 • statut spółdzielni przyjęty przez jej członków;
 • uchwałę z walnego zgromadzenia o przyjęciu statutu spółdzielni;
 • listę założycieli spółdzielni wraz z ich adresami;
 • uchwały walnego zgromadzenia o powołaniu spółdzielni oraz jej organów (gdy spółdzielnia jest niewielka to jest to tylko zarząd) wraz z protokołem z założycielskiego walnego zgromadzenia;
 • dokumenty potwierdzające, że każdy członek ma prawo założyć spółdzielnie (może to być np. zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku bezrobotnych). 


Dotacja na założenie spółdzielni socjalnej 


Teraz trzeba udać się do urzędu pracy, w którym można dostać jednorazową dotację na założenie spółdzielni socjalnej. Udzielna jest ona przez starostę za pośrednictwem urzędu pracy. 

Uwaga! Dotacja nie może przekroczyć 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela albo 3-krotność w przypadku pozostałych członków. 

Inne ułatwienia dla zakładających spółdzielnię socjalną  Gdy założysz spółdzielnie socjalną, możesz dostać refundację składek dla pracowników (na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe). Pieniądze te wypłaca starosta za pośrednictwem urzędu pracy.

Co jeszcze trzeba zrobić zakładając spółdzielnię socjalną?


Musisz jeszcze założyć konto, na które wpłacisz pieniądze z funduszu założycielskiego i wpisowe, a także udziały członków spółdzielni. Postaraj się też o NIP, REGON, zgłoś się do ZUS-u, urzędu skarbowego i PIP.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.