Przejdź do głównej zawartości

Jak odliczyć ulgę na dziecko?

Ulga na dziecko za 2016 r. 


Ulgę z tytułu wychowania dziecka odlicza się od dochodu w corocznym zeznaniu PIT.  Trzeba wówczas dostarczyć do urzędu skarbowego także PIT-0.


Ulga liczona jest na każde dziecko i wynosi rocznie:

  • 1112,04 zł - przy pierwszym dziecku i drugim dziecku;
  • 2000,04 zł - na trzecie dziecko;
  • 2700 zł - z tytułu wychowywania czwartego i każdego kolejnego dziecka. 

A co jeśli dziecko urodziło się w trakcie roku podatkowego?


Wtedy można skorzystać z odliczenia tylko za poszczególne miesiące - kwota za każdy miesiąc wynosi 92,67 zł (przy pierwszym i drugim potomku).

Uwaga! Przy czym nie ma znaczenia, czy data urodzin wypada na początku czy na końcu miesiąca. 

Dla przykładu: syn urodził się 15 lipca. zatem ulga na dziecko przysługuje za sześć miesięcy. Można wiec w corocznym rozliczeniu PIT odliczyć od dochodu 556,02 zł (92,,67 zł x 6 miesięcy).

Ulga na dziecko po rozwodzie


Z ulgi na dziecko mają prawo skorzystać oboje rodzic (o ile żadnego z nich nie pozbawiono całkowicie praw rodzicielskich).  I nie ma tutaj znaczenia to, że dziecko mieszka z mamą czy z tatą i jakie wydatki w związku z jego wychowaniem każde z nich ponosi.

Jak podzielić ulgę na dziecko?


Najlepiej ustalić między sobą jak ulga bezie podzielona, np. 70% odliczy sobie mama a 30%  tata (lub w stosunku 60-40).

Uwaga! Te ustalenia muszą mieć odzwierciedlenie w zeznaniach podatkowych. Przypominam, że ulga z tytułu wychowywania jednego dziecka wynosi 1112,04 zł. Dla przykładu: gdy matka dziecka odlicza 60% ulgi - to może odliczyć od podatku 667,22 zł, a wtedy ojciec może odliczyć 444,81 zł (40%).


Rodzice nie doszli do porozumienia w kwestii ulgi na dziecko 


 W takim przypadku ulga na dziecko zostanie podzielona po połowie przez urząd skarbowy. Wtedy jedno z rodziców (te które wykorzystało ulgę na dziecko w całości) składa korektę zeznania podatkowego i zwraca część wypłaconych przez fiskusa pieniędzy.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.