poniedziałek, 12 września 2016

Wniosek o zabezpieczenie alimentów 

Zabezpieczenie alimentów, to forma tymczasowej ochrony finansowej na czas postępowania sądowego. Sprawy o alimenty potrafią się ciągnąć bardzo długo. Aby dziecko przez ten czas miało zapewnione utrzymanie, warto złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów.Uwaga! Gdy sąd się na to zgodzi, pieniądze będą wypłacane od razu, jeszcze przed orzeczeniem sądu o przyznaniu alimentów. Co ważne, postanowienie sądu w tej sprawie ma z urzędu nadawaną klauzulę wykonalności. Tak więc od momentu otrzymania postanowienia możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego - po prostu jeśli pozwany rodzic nie będzie płacił alimentów, mamy prawo wystąpić o ich ściągnięcie przez komornika. 

Wniosek o zabezpieczenie alimentów może być złożony wraz z pozwem o przyznanie alimentów albo już w czasie postępowania sądowego Musi mieć on formę pisma procesowego. Trzeba pamiętać o jego uzasadnieniu. Od wniosku o zabezpieczenie alimentów nie są pobierane opłaty sądowe.

Sąd powinien rozpatrzyć go bezzwłocznie - nie później niż w ciągu tygodnia od dnia jego wpływu. Rozpatrywany jest on na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron), sąd nie ma więc obowiązku wysłuchania drugiej strony przed wydaniem orzeczenia.

Uwaga! Od postanowienia o zabezpieczeniu alimentów można złożyć zażalenie, ale to nie oznacza, że postanowienie to przestaje obowiązywać. Do czasu rozpatrzenia zażalenia trzeba więc płacić alimenty


Wzór wniosku o zabezpieczenie alimentów 

Do
Sądu Okręgowego
Wydział Cywilny – Rodzinny
w ……………….
Dotyczy sprawy:
……………………….

Powód: ………………………
Pozwana: ……………………

Wniosek o wydanie zarządzenia tymczasowego o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych


Wnoszę:

1. o wydanie zarządzenia tymczasowego o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego pozwanej na czas trwania procesu rozwodowego – przez zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej alimentów w kwocie po 500 zł miesięcznie, płatnych do 15-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej raty do rąk pozwanej.

Uzasadnienie 

Jak wynika z załączonych do akt sprawy zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzającego, że pozwana jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku oraz zaświadczenia lekarskiego z dnia ……………... stwierdzającego że w aktualnym stanie zdrowia (w związku z sytuacją rodzinną) pozwana nie jest zdolna do podjęcia pracy zarobkowej – pozwana pozostaje bez środków do życia.
Powód siłą usunął ją ze wspólnego mieszkania przy ul. …………… W tych warunkach zachodzą przesłanki do zabezpieczenia roszczeń pozwanej w zakresie alimentów. Kwota 500 zł stanowi minimum socjalnego do zapewnienia jej środków na wyżywienie i lekarstwa.
Dowód: zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie PUP w ……………...
 Z tych względów wniosek jest uzasadniony.
………………………. 


0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów egzekucja długów egzekucja komornicza ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika lekarz specjalista licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zawarta pod wpływem błędu umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura wizyta u lekarza włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika