Przejdź do głównej zawartości

Jak założyć gospodarstwo agroturystyczne?

Gospodarstwo agroturystyczne - jak założyć? 


Rolnik, który prowadzi nawet najmniejsze gospodarstwo rolne może uzyskiwane z niego dochody uzupełnić działalnością agroturystyczną.To nic innego jak wynajmowanie pokoi turystom. Taka forma dorabiania ma ogromny atut: spełniając kilka ustawowych wymogów, nie będziesz musiał płacić podatku.

Zanim rozpoczniesz działalność agroturystyczną 


Musisz zgłosić ją do ewidencji podmiotów prowadzących usługi hotelarskie. Zrobisz to w urzędzie gminy, w której gospodarstwo się znajduję. Samo złożenie wniosku nie podlega opłatom, jedynie za wydanie zaświadczenia o wpisie zapłacisz 17 zł.

Uwaga! Aby Twoja działalność nie podlegała opodatkowaniu, pokoje musisz wynajmować turystom. Ich liczba nie może przekraczać pięciu; muszą znajdować się w budynku mieszkalnym, który należy do gospodarstwa rolnego położonego w terenie wiejskim.  

Opodatkowana działalność agroturystyczna Jeśli nie spełniasz wymienionych wymogów, bo np. chcesz wynajmować nie 5, a 10 pokoi, również możesz prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, ale już opodatkowane podatkiem dochodowym. Co do zasady wolno Ci wybrać jedną z trzech metod opodatkowania.

Uwaga! Możesz skorzystać z zasad ogólnych i opłacać podatek od rzeczywiście osiągniętego dochodu i według obowiązującej skali podatkowej, a możesz też zdecydować się na opłacanie PIT w formie ryczałtu albo karty podatkowej. 

Podatek VAT w działalności agroturystycznej 


Wynajmowanie przez rolników pokoi połączone z wydawaniem posiłków domowych podlega opodatkowaniu VAT według stawki 8%. Jeśli działalność agroturystyczna będzie prowadzona na niewielką skalę (wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 150 tys. zł), to z podatku VAT zostaniesz zwolniony.

Uwaga! Osoby, które prowadzą gospodarstwa agroturystyczne nie mają obowiązku meldowania gości i prowadzenia ksiąg meldunkowych. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.