Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2016

Zasiłki z pomocy społecznej

Jakie zasiłki z pomocy społecznej? 
O pomoc finansową można wystąpić do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej, które wypłacają rożnego rodzaju zasiłki.

Jak rozliczyć darowiznę?

Rozliczenie darowizny 
Są dwa rodzaje darowiznyi rozlicza się je w iny sposób. Jeśli wspomagasz organizacje realizujące cele pożytku publicznego, np. zajmujące się pomocom osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej czy ochroną zwierząt, możesz z tego tytułu maksymalnie odliczyć 6% dochodu.

Zadania banku centralnego

Polski bank centralny 
W Polscebankiem centralnym jest Narodowym Bank Polski (NBP), którego podstawowym celem jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen - i jeśli ten cel jest spełniony - wspieranie polityki gospodarczej rządu.