Przejdź do głównej zawartości

Egzekucja alimentów z zagranicy

Alimenty z zagranicy 

Nasz kraj obowiązują rozporządzenia Rady Europy w sprawie egzekucji alimentów z innych krajów Unii Europejskiej. Polska ma też porozumienie z niektórymi państwami spoza UE. Ściganie alimentów z zagranicy odbywa się za pośrednictwem sadu okręgowego.

Alimenty z kraju Unii Europejskiej

Należy udać się do sądu okręgowego, właściwego dla miejsca naszego zamieszkania. Tu składa się wniosek o egzekucję alimentów. Wraz z nim trzeba też złożyć różne dokumenty, m.in.:

1. odpis wyroku o alimentach w tzw. formie do wykonania za granicą,

2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;

3. wyliczenie zaległości alimentacyjnych.

Uwaga! Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie sądu okręgowego. 


Alimenty spoza Unii Europejskiej 

Procedura jest podobna - formalności załatwia się przez sad okręgowy.  Możliwe jest ściągnięcie alimentów np.:

  • z USA (gdzie ich egzekucja odbywa się na tzw. zasadzie faktycznej wzajemności);
  • z Kanady (z określonych prowincji);
  • z innych państw, które są sygnatariuszami Konwencji Nowojorskiej oraz państw, które mają podpisaną z Polską umowę dwustronną regulującą kwestię egzekucji alimentów (np. z Tunezją). 
Gdy egzekucja alimentów ma być skierowana do państwa spoza UE, to do wniosku zazwyczaj należy dołączyć:
  • odpis aktu urodzenia dziecka oraz
  • odpis aktu małżeństwa (jeżeli rodzice je zawierali) oraz tłumaczenie wszej wymienionych dokumentów przez tłumacza przysięgłego. 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.