Przejdź do głównej zawartości

Urlop dla ojca

Urlopy dla rodziców 


Gdy po porodzie kobieta chce szybko wrócić do pracy, z różnych urlopów na dziecko skorzystać może jego ojciec.

tkim pracownikowi, któremu urodzi się dziecko, przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego, a poza tym przepisy nie określają terminu, w jakim trzeba go wykorzystać. Pracownik ma prawo oczywiście to zrobić w dniu urodzin dziecka, ale równie dobrze może wcześniej lub później.

Uwaga! Ważne jest jedynie, by urlop był wykorzystany w celach związanych z przyjściem dziecka na świat, np. na załatwienie spraw urzędowych. 

Urlop macierzyński do podziału na dwoje 

Ojciec może przejąć od matki obowiązki związane z opieką nad urodzonym dzieckiem i skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Nie może jednak zrobić tego wtedy, kiedy chce, bo matka musi wykorzystać 14 z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, aby zregenerować siły po ciąży i porodzie. Jest to czas przewidziany na nawiązanie więzi między matką a dzieckiem.

Uwaga! Dopiero po tym czasie matka może zrezygnować z dalszej części urlopu macierzyńskiego i wtedy ojciec może wystąpić z wnioskiem do swojego pracodawcy o udzielenie mu pozostałych sześciu tygodni. 

Urlop wychowawczy również dla ojca 

Po wykorzystaniu sześciu tygodni właściwego urlopu macierzyńskiego ociec dziecka będzie mógł pójść na następne sześc tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie na 26 tygodni urlopu rodzicielskiego i 35 miesięcy urlopu wychowawczego.

Urlop ojcowski 

Ojciec dziecka może z niego skorzystać, ale musi pamiętać, ze po wykorzystaniu przez niego części urlopu macierzyńskiego i w trakcie urlopu ojcowskiego na dodatkowym urlopie macierzyńskim musi przebywać matka. To jest warunek, żeby po urlopie ojcowskim móc skorzystać z pozostałych urlopów na opiekę nad dzieckiem.

Uwaga! Po zakończeniu opieki nad dzieckiem jego ojciec ma zagwarantowany powrót do pracy na takie samo stanowisko, jakie zajmował przed urlopem

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.