Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2015

Zasiłek pogrzebowy komu przysługuje

Zasiłek pogrzebowy Zasiłek pogrzebowywynosi maksymalnie 4 tys. zł. Na taką kwotę może liczyć jedynie członek rodziny zmarłego, który sfinansował pochówek (nawet jeśli wydał mniej). Jeżeli koszty pogrzebu pokryje osoba spoza rodziny, ZUS wypłaci tyle, ile wynika z rachunków (ale nie więcej niż 4 tys. zł).

Budżet gospodarstwa domowego

Budżet domowy pod kontrolą  Każdy zarządca potrzebuje bazy, czyli rzetelnych informacji, czym dysponuje. Jeżeli chodzi o budżet domowy, bazą będą informacje na temat dochodów (wynagrodzenie, emerytura,zasiłki, dodatkowe pieniądze, etc.) i tego, no co je przeznaczamy, czyli wydatków.

Urlop dla ojca

Urlopy dla rodziców 
Gdy po porodzie kobieta chce szybko wrócić do pracy, z różnych urlopówna dziecko skorzystać może jego ojciec.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC
Ruszył już nowy system Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS), który jest prowadzony przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Dom pomocy społecznej

Dla kogo dom pomocy społecznej?
Dom pomocy społecznej przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności stały się niesamodzielne.

Dom dziennego pobytu

Dla kogo dom dziennego pobytu?
Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia i pomocyinnych, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze

Komu przysługują usługi opiekuńcze? 
Usługi opiekuńcze przysługuje osobomsamotnym lub tym, którym rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Pomoc świadczona jest najczęściej w mieszkaniu osoby potrzebującej.