Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2015

Szybki kredyt gotówkowy

Szybki kredyt gotówkowy: Ile trzeba zarabiać, by go dostać od ręki?
Chcesz otrzymać szybki kredyt gotówkowy? Wcale nie musisz dużo zarabiać, bo w większości banków dostaniesz taki kredyt nawet przy dochodach rzędu kilkaset złotych.

Jaki fundusz inwestycyjny?

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne gotówkowe i pieniężneFundusze inwestycyjne, które mają najniższy poziom ryzyka. To idealne rozwiązanie, gdy chcesz ulokować swoje nadwyżki finansowe na krótki okres i oczekujesz zysku konkurencyjnego wobec lokat bankowych. Fundusze gotówkowe i pieniężne inwestują do 100% kapitału w instrumenty dłużne skarbowe i nieskarbowe. Dzięki wysokiej płynności inwestycji środki możesz wypłacić w dowolnym momencie.

Własność mieszkania

Własność mieszkania a nasze prawa Typ własności mieszkanianiesie za sobą określone skutki prawne i finansowe.

Jak wygląda ten podział?
Mieszkania spółdzielcze  W tym przypadku możliwe są trzy warianty: lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz odrębna własność.

Zasiłek pogrzebowy komu przysługuje

Zasiłek pogrzebowy Zasiłek pogrzebowywynosi maksymalnie 4 tys. zł. Na taką kwotę może liczyć jedynie członek rodziny zmarłego, który sfinansował pochówek (nawet jeśli wydał mniej). Jeżeli koszty pogrzebu pokryje osoba spoza rodziny, ZUS wypłaci tyle, ile wynika z rachunków (ale nie więcej niż 4 tys. zł).

Budżet gospodarstwa domowego

Budżet domowy pod kontrolą  Każdy zarządca potrzebuje bazy, czyli rzetelnych informacji, czym dysponuje. Jeżeli chodzi o budżet domowy, bazą będą informacje na temat dochodów (wynagrodzenie, emerytura,zasiłki, dodatkowe pieniądze, etc.) i tego, no co je przeznaczamy, czyli wydatków.

Jak napisać pełnomocnictwo?

Wzór pełnomocnictwa 
Są sytuację, w których potrzebujemy, aby ktoś nas wyręczył w załatwieniu sprawy np. w urzędzie i wtedy trzeba wyrazić zgodę, czyli dać pełnomocnictwo, aby ta osoba występowała w naszym imieniu.

Darowizna a podatek

Zwolnienie z podatku od darowizny
Generalnie obowiązuje zasada, że od darowiznytrzeba zapłacić podatek, ale nie zawsze, a istotne znaczenie ma to, przez kogo zostaliśmy obdarowani. Gdy jest to osoba blisko spokrewniona, zaliczana do tzw. zerowej grupy podatkowej, przysługuje nam zwolnienie z podatku, niezależnie od wartości darowizny.

Kredyt hipoteczny we frankach

Kto zyskał na kredytach hipotecznych we frankach?Osoby, które spłacają kredyty hipotecznewe frankach szwajcarskich mają ogromny kłopot w momencie sprzedaży mieszkania i przewalutowania kredytu na złotowy, ale sam koszt obsługi zadłużenia jest dla sporej grupy kredytobiorców niższy niż dla tych, którzy zaciągnęli kredyt w PLN.

Urlop macierzyński 2015

Urlop macierzyński 
Pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiegow wymiarze:

20 tygodni przy pierwszym porodzie,31 tygodni przy urodzeniu dwojga dzieci przy jednym porodzie,33 tygodni przy urodzeniu trojga dzieci przy jednym porodzie,35 tygodni przy urodzeniu czworga dzieci przy jednym porodzie,37 tygodni przy urodzeniu pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.