Posty

Wyświetlanie postów z 2015

Bankowość internetowa

Bank w internecie 
To jeden z kanałów dostępności do bankowości. Nowoczesny i wygodny, dzięki któremu nie trzeba wychodzić z domy, by opłacić rachunki, założyć konto osobiste czy zwyczajnie sprawdzić stan swoich oszczędności.

Egzekucja alimentów z zagranicy

Alimenty z zagranicy  Nasz kraj obowiązują rozporządzenia Rady Europy w sprawie egzekucji alimentów z innych krajów Unii Europejskiej. Polska ma też porozumienie z niektórymi państwami spoza UE. Ściganie alimentów z zagranicy odbywa się za pośrednictwem sadu okręgowego.

Szybki kredyt gotówkowy

Szybki kredyt gotówkowy: Ile trzeba zarabiać, by go dostać od ręki?
Chcesz otrzymać szybki kredyt gotówkowy? Wcale nie musisz dużo zarabiać, bo w większości banków dostaniesz taki kredyt nawet przy dochodach rzędu kilkaset złotych.

Szybki rozwód

Jak przeprowadzić rozwód?Pozew o rozwódnależy złożyć w sądzie okręgowym, w wydziale cywilnym. Właściwy jest ten, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z niech jeszcze tam przebywa.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Spadek z długami  Spadek zazwyczaj kojarzony jest z pomnożeniem majątku, ale czasami jednak nie ma zysku, są za to długi. Na szczęście po ostatnich zmianach w prawie spadkowym będzie trudniej je odziedziczyć.

Oszczędzanie w domu

Jak oszczędzać w domu? W każdym gospodarstwie domowym można trochę zaoszczędzić. Jeśli zredukujesz nieco wydatki, uda Ci się odłożyć nawet 300 zł miesięcznie.

Zasiłki rodzinne w Niemczech

Kindergeld i Elterngeld w Niemczech

Kindergeld Wniosek o wypłatę Kindergeld (niemiecki zasiłek rodzinny) może złożyć osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech lub przebywa w sposób ciągły lub będzie przebywać minimum 6 miesięcy na terenie Niemiec.

Co może firma windykacyjna?

Co może firma windykacyjna, a czego jej nie wolno?Zalegasz ze spłatą swoich zobowiązań? Dostałeś pismo w tej sprawie, ale nie od banku tylko od firmy windykacyjnej?

Wcześniejsza spłata kredytu

Czy warto wcześniej spłacić kredyt? Zaciągnąłeś kredyt hipoteczny i marzysz o jego wcześniejszej spłacie?  Taka strategia finansowa nie zawsze się opłaca.

Konto bankowe dla dziecka

Czy warto założyć konto bankowe dla dziecka?Banki oferują obecnie swoim klientom otwarcie konta bankowego dla dziecka plus karta płatnicza, gdy skończy ono 13 lat.

Kredyt dla emeryta lub rencisty

Czy emeryt lub rencista może zaciągnąć kredyt w banku? Jesteś emerytem lub rencistą? Możesz zaciągnąć kredyt w banku na takich samych warunkach co nie-emeryt, a to oznacza, ze każda osoba starająca się o kredyt musi mieć tzw. zdolność kredytową.

Jak zacząć grać na giełdzie?

Podstawy inwestowania na giełdzie Giełda Papierów Wartościowych, to rynek, gdzie dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży akcji, obligacji, a także innych instrumentów finansowych. Inwestować na giełdzie może każda pełnoletnia osoba, ale tylko za pośrednictwem biur maklerskich.

Lokata czy konto oszczędnościowe?

Co wybrać lokatę bankową czy konto oszczędnościowe?  Chcesz bezpiecznie oszczędzać swoje pieniądze?  Najlepszym sposobem będzie lokata bankowa lub konto oszczędnościowe.

Jaki fundusz inwestycyjny?

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne gotówkowe i pieniężneFundusze inwestycyjne, które mają najniższy poziom ryzyka. To idealne rozwiązanie, gdy chcesz ulokować swoje nadwyżki finansowe na krótki okres i oczekujesz zysku konkurencyjnego wobec lokat bankowych. Fundusze gotówkowe i pieniężne inwestują do 100% kapitału w instrumenty dłużne skarbowe i nieskarbowe. Dzięki wysokiej płynności inwestycji środki możesz wypłacić w dowolnym momencie.

Mieszkanie od komornika

Jak kupić mieszkanie na licytacji komorniczej?

Licytacja komornicza mieszkania przebiega wedle ściśle określonych zasad i ma kilka etapów. Jeśli po postępowaniu sadowym wydany zostanie tytuł wykonawczy do egzekucji zadłużenia z mieszkania, komornik je zajmie (dokona wpisu w księdze wieczystej).

Dobry kredyt

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu? Jeżeli chcesz uniknąć nieprzemyślanej decyzji o zaciągnięciu kredytu, realnie oceń swoje potrzeby i zastanów się, jak kwota kredytu jest Ci potrzebna.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Zasiłki w NiemczechNiemiecki zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I – ALG I) przysług je osobie, która w ostatnich dwóch latach przepracowała co najmniej 360 dni kalendarzowych i była w tym okresie objęta ubezpieczeniem społecznym na terenie Niemiec.

Założenie konta w banku

Konto w banku Założenie konta w banku jest dziecinie proste i może je otworzyć praktycznie każdy bez wychodzenia z domu. W swojej ofercie ma je  kilkadziesiąt banków komercyjnych oraz kilkaset instytucji spółdzielczych.

Obligacje czy warto?

Inwestowanie w obligacje
Obligacje skarbowe są bezpieczne i pewne. To idealna oferta dla początkujących inwestorów oraz osób, które nie lubią ryzyka.

Rodzaje kredytów

Kredyty i ich rodzajeZ uwagi na czas trwania umowy kredyty dzielimy na:
krótkoterminowe (spłacane w okresie do 1 roku);średnioterminowe (spłacane w okresie do 3 lat);długoterminowe, (spłacane przez okres ponad 3 lat).

Ulga na dziecko po rozwodzie

Ulga na dziecko
Ulga na dziecko przysługuje tym rodzicom, którzy wykonywali władzę rodzicielską.

Własność mieszkania

Własność mieszkania a nasze prawa Typ własności mieszkanianiesie za sobą określone skutki prawne i finansowe.

Jak wygląda ten podział?
Mieszkania spółdzielcze  W tym przypadku możliwe są trzy warianty: lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz odrębna własność.

Zasiłek pogrzebowy komu przysługuje

Zasiłek pogrzebowy Zasiłek pogrzebowywynosi maksymalnie 4 tys. zł. Na taką kwotę może liczyć jedynie członek rodziny zmarłego, który sfinansował pochówek (nawet jeśli wydał mniej). Jeżeli koszty pogrzebu pokryje osoba spoza rodziny, ZUS wypłaci tyle, ile wynika z rachunków (ale nie więcej niż 4 tys. zł).

Budżet gospodarstwa domowego

Budżet domowy pod kontrolą  Każdy zarządca potrzebuje bazy, czyli rzetelnych informacji, czym dysponuje. Jeżeli chodzi o budżet domowy, bazą będą informacje na temat dochodów (wynagrodzenie, emerytura,zasiłki, dodatkowe pieniądze, etc.) i tego, no co je przeznaczamy, czyli wydatków.

Urlop dla ojca

Urlopy dla rodziców 
Gdy po porodzie kobieta chce szybko wrócić do pracy, z różnych urlopówna dziecko skorzystać może jego ojciec.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC
Ruszył już nowy system Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS), który jest prowadzony przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Dom pomocy społecznej

Dla kogo dom pomocy społecznej?
Dom pomocy społecznej przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności stały się niesamodzielne.

Dom dziennego pobytu

Dla kogo dom dziennego pobytu?
Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia i pomocyinnych, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze

Komu przysługują usługi opiekuńcze? 
Usługi opiekuńcze przysługuje osobomsamotnym lub tym, którym rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Pomoc świadczona jest najczęściej w mieszkaniu osoby potrzebującej.

Praca w święta w placówkach handlowych

Praca w placówkach handlowych 
Pracodawca nie może polecić pracownikom pracy w święta w placówkach handlowych.

Umowa pracodawcy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe
Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikację zawodowe umowę, która określa wzajemne prawa i obowiązki stron.

Ile kosztuje sprawa spadkowa?

Koszty sprawy spadkowej 
Przy postępowaniu spadkowym mamy dwie możliwości: sprawę w sądzie albo załatwienie kwestii spadkowych u notariusza.

PIT-0 2015

Odliczenia w PIT-0PIT-O wypełniamy przy korzystaniu z ulgi internetowej, rehabilitacyjnej, darowizny.

Ulga rehabilitacyjna 2015

Ulga rehabilitacyjna za 2014 r. 
Ulga rehabilitacyjnaprzysługuje osobom niepełnosprawnym, z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz tym, które mają takie osoby na utrzymaniu.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Wspólne rozliczenie małżonków 
Przed złożeniem deklaracji podatkowej, warto sprawdzić, czy w naszej sytuacji nie będzie lepiej skorzystać z referencyjnej formy opodatkowania, np. wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem lub z dzieckiem.

Pracodawca nie przekazał PIT-11

Brak PIT-11Aby się rozliczyć z fiskusem za 2014 r. musisz mieć komplet informacji o swoich dochodach. Potrzebne są również dane o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i odprowadzonych składach na ubezpieczenie.

Odliczenia na dzieci 2015

Odliczenie ulgi na dzieci za 2014 r. 
Od 1 stycznia 2015 r. możemy korzystać z ulgi na dziecina nowych, korzystniejszych zasadach. Ulga jest teraz większa i bardziej dostępna dla rodzin wielodzietnych.

Jak napisać pełnomocnictwo?

Obraz
Wzór pełnomocnictwa  Są sytuację, w których potrzebujemy, aby ktoś nas wyręczył w załatwieniu sprawy np. w urzędzie i wtedy trzeba wyrazić zgodę, czyli dać pełnomocnictwo, aby ta osoba występowała w naszym imieniu.

Wygaśnięcie stosunku pracy

Kiedy wygasa stosunek pracy?
Wygaśnięcie stosunku pracy to jedna z form  rozwiązania umowy o pracę. Do tego rozwiązania umowy dochodzi z mocy prawa i dlatego nie musi być ono dokonane przez oświadczenie pracownika lub pracodawcy.

Darowizna a podatek

Obraz
Zwolnienie z podatku od darowizny
Generalnie obowiązuje zasada, że od darowiznytrzeba zapłacić podatek, ale nie zawsze, a istotne znaczenie ma to, przez kogo zostaliśmy obdarowani. Gdy jest to osoba blisko spokrewniona, zaliczana do tzw. zerowej grupy podatkowej, przysługuje nam zwolnienie z podatku, niezależnie od wartości darowizny.

Kredyt hipoteczny we frankach

Kto zyskał na kredytach hipotecznych we frankach?Osoby, które spłacają kredyty hipotecznewe frankach szwajcarskich mają ogromny kłopot w momencie sprzedaży mieszkania i przewalutowania kredytu na złotowy, ale sam koszt obsługi zadłużenia jest dla sporej grupy kredytobiorców niższy niż dla tych, którzy zaciągnęli kredyt w PLN.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka  1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy o upadłości konsumenckiej, które są teraz o wiele korzystniejsze.

Jak zmienić nazwisko?

Zmiana  nazwiska 
Masz nazwisko, którego się wstydzisz? Zobacz co powinieneś zrobić, by je zmienić.

Dodatkowy urlop macierzyński 2015

Dodatkowy urlop macierzyński 
Dodatkowy urlop macierzyńskijest nieobowiązkowym urlopem, z którego może skorzystać pracownik bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego przysługującego na ogólnych zasadach.

Urlop macierzyński 2015

Urlop macierzyński 
Pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiegow wymiarze:

20 tygodni przy pierwszym porodzie,31 tygodni przy urodzeniu dwojga dzieci przy jednym porodzie,33 tygodni przy urodzeniu trojga dzieci przy jednym porodzie,35 tygodni przy urodzeniu czworga dzieci przy jednym porodzie,37 tygodni przy urodzeniu pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Dodatek mieszkaniowy 2015

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny;osobom, które zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im loka zamienny albo socjalny.