środa, 18 listopada 2015

Bank w internecie 


To jeden z kanałów dostępności do bankowości. Nowoczesny i wygodny, dzięki któremu nie trzeba wychodzić z domy, by opłacić rachunki, założyć konto osobiste czy zwyczajnie sprawdzić stan swoich oszczędności.


wtorek, 17 listopada 2015

Alimenty z zagranicy 

Nasz kraj obowiązują rozporządzenia Rady Europy w sprawie egzekucji alimentów z innych krajów Unii Europejskiej. Polska ma też porozumienie z niektórymi państwami spoza UE. Ściganie alimentów z zagranicy odbywa się za pośrednictwem sadu okręgowego.

poniedziałek, 16 listopada 2015

Szybki kredyt gotówkowy: Ile trzeba zarabiać, by go dostać od ręki?


Chcesz otrzymać szybki kredyt gotówkowy? Wcale nie musisz dużo zarabiać, bo w większości banków dostaniesz taki kredyt nawet przy dochodach rzędu kilkaset złotych. 

środa, 11 listopada 2015

Jak przeprowadzić rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym, w wydziale cywilnym. Właściwy jest ten, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z niech jeszcze tam przebywa.

poniedziałek, 9 listopada 2015

Spadek z długami 

Spadek zazwyczaj kojarzony jest z pomnożeniem majątku, ale czasami jednak nie ma zysku, są za to długi. Na szczęście po ostatnich zmianach w prawie spadkowym będzie trudniej je odziedziczyć.

niedziela, 8 listopada 2015

Jak oszczędzać w domu?

W każdym gospodarstwie domowym można trochę zaoszczędzić. Jeśli zredukujesz nieco wydatki, uda Ci się odłożyć nawet 300 zł miesięcznie. 

piątek, 6 listopada 2015

Kindergeld i Elterngeld w Niemczech

Kindergeld

Wniosek o wypłatę Kindergeld (niemiecki zasiłek rodzinny) może złożyć osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech lub przebywa w sposób ciągły lub będzie przebywać minimum 6 miesięcy na terenie Niemiec.

czwartek, 5 listopada 2015

Co może firma windykacyjna, a czego jej nie wolno?

Zalegasz ze spłatą swoich zobowiązań? Dostałeś pismo w tej sprawie, ale nie od banku tylko od firmy windykacyjnej

środa, 4 listopada 2015

Czy warto wcześniej spłacić kredyt? 

Zaciągnąłeś kredyt hipoteczny i marzysz o jego wcześniejszej spłacie?  Taka strategia finansowa nie zawsze się opłaca.

Czy warto założyć konto bankowe dla dziecka?

Banki oferują obecnie swoim klientom otwarcie konta bankowego dla dziecka plus karta płatnicza, gdy skończy ono 13 lat.

wtorek, 3 listopada 2015

Czy emeryt lub rencista może zaciągnąć kredyt w banku?

Jesteś emerytem lub rencistą? Możesz zaciągnąć kredyt w banku na takich samych warunkach co nie-emeryt, a to oznacza, ze każda osoba starająca się o kredyt musi mieć tzw. zdolność kredytową.

niedziela, 1 listopada 2015

Podstawy inwestowania na giełdzie 

Giełda Papierów Wartościowych, to rynek, gdzie dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży akcji, obligacji, a także innych instrumentów finansowych. Inwestować na giełdzie może każda pełnoletnia osoba, ale tylko za pośrednictwem biur maklerskich.

Co wybrać lokatę bankową czy konto oszczędnościowe? 

Chcesz bezpiecznie oszczędzać swoje pieniądze?  Najlepszym sposobem będzie lokata bankowa lub konto oszczędnościowe.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne gotówkowe i pieniężne

Fundusze inwestycyjne, które mają najniższy poziom ryzyka. To idealne rozwiązanie, gdy chcesz ulokować swoje nadwyżki finansowe na krótki okres i oczekujesz zysku konkurencyjnego wobec lokat bankowych. Fundusze gotówkowe i pieniężne inwestują do 100% kapitału w instrumenty dłużne skarbowe i nieskarbowe. Dzięki wysokiej płynności inwestycji środki możesz wypłacić w dowolnym momencie.

piątek, 30 października 2015

Jak kupić mieszkanie na licytacji komorniczej?Licytacja komornicza mieszkania przebiega wedle ściśle określonych zasad i ma kilka etapów. Jeśli po postępowaniu sadowym wydany zostanie tytuł wykonawczy do egzekucji zadłużenia z mieszkania, komornik je zajmie (dokona wpisu w księdze wieczystej).


Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu?

Jeżeli chcesz uniknąć nieprzemyślanej decyzji o zaciągnięciu kredytu, realnie oceń swoje potrzeby i zastanów się, jak kwota kredytu jest Ci potrzebna.

Zasiłki w Niemczech

Niemiecki zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I – ALG I) przysług je osobie, która w ostatnich dwóch latach przepracowała co najmniej 360 dni kalendarzowych i była w tym okresie objęta ubezpieczeniem społecznym na terenie Niemiec.

czwartek, 29 października 2015

Konto w banku

Założenie konta w banku jest dziecinie proste i może je otworzyć praktycznie każdy bez wychodzenia z domu. W swojej ofercie ma je  kilkadziesiąt banków komercyjnych oraz kilkaset instytucji spółdzielczych.

Inwestowanie w obligacje


Obligacje skarbowe są bezpieczne i pewne. To idealna oferta dla początkujących inwestorów oraz osób, które nie lubią ryzyka.

Kredyty i ich rodzaje

Z uwagi na czas trwania umowy kredyty dzielimy na:
  • krótkoterminowe (spłacane w okresie do 1 roku);
  • średnioterminowe (spłacane w okresie do 3 lat);
  • długoterminowe, (spłacane przez okres ponad 3 lat).

środa, 28 października 2015

Ulga na dziecko


Ulga na dziecko przysługuje tym rodzicom, którzy wykonywali władzę rodzicielską.

Własność mieszkania a nasze prawa

Typ własności mieszkania niesie za sobą określone skutki prawne i finansowe.

Jak wygląda ten podział?

Mieszkania spółdzielcze 

W tym przypadku możliwe są trzy warianty: lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz odrębna własność. 

czwartek, 23 kwietnia 2015

Zasiłek pogrzebowy 

Zasiłek pogrzebowy wynosi maksymalnie 4 tys. zł. Na taką kwotę może liczyć jedynie członek rodziny zmarłego, który sfinansował pochówek (nawet jeśli wydał mniej). Jeżeli koszty pogrzebu pokryje osoba spoza rodziny, ZUS wypłaci tyle, ile wynika z rachunków (ale nie więcej niż 4 tys. zł).

środa, 22 kwietnia 2015

Budżet domowy pod kontrolą 

Każdy zarządca potrzebuje bazy, czyli rzetelnych informacji, czym dysponuje. Jeżeli chodzi o budżet domowy, bazą będą informacje na temat dochodów (wynagrodzenie, emerytura,zasiłki, dodatkowe pieniądze, etc.) i tego, no co je przeznaczamy, czyli wydatków.

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Urlopy dla rodziców 


Gdy po porodzie kobieta chce szybko wrócić do pracy, z różnych urlopów na dziecko skorzystać może jego ojciec.

piątek, 17 kwietnia 2015

Ubezpieczenie OC


Ruszył już nowy system Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS), który jest prowadzony przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

poniedziałek, 6 kwietnia 2015

Dla kogo dom pomocy społecznej?


Dom pomocy społecznej przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności stały się niesamodzielne.


czwartek, 2 kwietnia 2015

Dla kogo dom dziennego pobytu?


Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych, a są jej pozbawione.


środa, 1 kwietnia 2015

Komu przysługują usługi opiekuńcze? 


Usługi opiekuńcze przysługuje osobom samotnym lub tym, którym rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Pomoc świadczona jest najczęściej w mieszkaniu osoby potrzebującej.


wtorek, 31 marca 2015

Praca w placówkach handlowych 


Pracodawca nie może polecić pracownikom pracy w święta w placówkach handlowych.


niedziela, 29 marca 2015

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe


Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikację zawodowe umowę, która określa wzajemne prawa i obowiązki stron.


piątek, 27 marca 2015

Koszty sprawy spadkowej 


Przy postępowaniu spadkowym mamy dwie możliwości: sprawę w sądzie albo załatwienie kwestii spadkowych u notariusza.


wtorek, 24 marca 2015

Odliczenia w PIT-0

PIT-O wypełniamy przy korzystaniu z ulgi internetowej, rehabilitacyjnej, darowizny.


poniedziałek, 23 marca 2015

Ulga rehabilitacyjna za 2014 r. 


Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym, z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz tym, które mają takie osoby na utrzymaniu.


Wspólne rozliczenie małżonków 


Przed złożeniem deklaracji podatkowej, warto sprawdzić, czy w naszej sytuacji nie będzie lepiej skorzystać z referencyjnej formy opodatkowania, np. wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem lub z dzieckiem.


piątek, 20 marca 2015

Brak PIT-11

Aby się rozliczyć z fiskusem za 2014 r. musisz mieć komplet informacji o swoich dochodach. Potrzebne są również dane o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i odprowadzonych składach na ubezpieczenie.


środa, 18 marca 2015

Odliczenie ulgi na dzieci za 2014 r. 


Od 1 stycznia 2015 r. możemy korzystać z ulgi na dzieci na nowych, korzystniejszych zasadach. Ulga jest teraz większa i bardziej dostępna dla rodzin wielodzietnych.


Wzór pełnomocnictwa 


Są sytuację, w których potrzebujemy, aby ktoś nas wyręczył w załatwieniu sprawy np. w urzędzie i wtedy trzeba wyrazić zgodę, czyli dać pełnomocnictwo, aby ta osoba występowała w naszym imieniu.

wtorek, 17 marca 2015

Kiedy wygasa stosunek pracy?


Wygaśnięcie stosunku pracy to jedna z form  rozwiązania umowy o pracę. Do tego rozwiązania umowy dochodzi z mocy prawa i dlatego nie musi być ono dokonane przez oświadczenie pracownika lub pracodawcy.


poniedziałek, 16 marca 2015

Zwolnienie z podatku od darowizny


Generalnie obowiązuje zasada, że od darowizny trzeba zapłacić podatek, ale nie zawsze, a istotne znaczenie ma to, przez kogo zostaliśmy obdarowani. Gdy jest to osoba blisko spokrewniona, zaliczana do tzw. zerowej grupy podatkowej, przysługuje nam zwolnienie z podatku, niezależnie od wartości darowizny.


Kto zyskał na kredytach hipotecznych we frankach?

Osoby, które spłacają kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich mają ogromny kłopot w momencie sprzedaży mieszkania i przewalutowania kredytu na złotowy, ale sam koszt obsługi zadłużenia jest dla sporej grupy kredytobiorców niższy niż dla tych, którzy zaciągnęli kredyt w PLN.


sobota, 14 marca 2015

Upadłość konsumencka 

1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy o upadłości konsumenckiej, które są teraz o wiele korzystniejsze.

piątek, 13 marca 2015

Zmiana  nazwiska 


Masz nazwisko, którego się wstydzisz? Zobacz co powinieneś zrobić, by je zmienić.


poniedziałek, 9 marca 2015

Dodatkowy urlop macierzyński 


Dodatkowy urlop macierzyński jest nieobowiązkowym urlopem, z którego może skorzystać pracownik bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego przysługującego na ogólnych zasadach.

sobota, 7 marca 2015

Urlop macierzyński 


Pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

  • 20 tygodni przy pierwszym porodzie,
  • 31 tygodni przy urodzeniu dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni przy urodzeniu trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni przy urodzeniu czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni przy urodzeniu pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny;
  • osobom, które zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im loka zamienny albo socjalny.


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika