Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2014

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy - wzór 
Obowiązkiem pracodawcyjest zapoznanie pracownia z aktami wewnątrzzakładowymi, które obowiązują w jego zakładzie pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Rachunek kosztów podróży

Rachunek kosztów podróży służbowej - wzór 
Na podstawie art. 775 k.p., pracownikowi, który wykonuje polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych  z podróżą służbową.

Kurator spadku

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 
Wniosek o ustanowienie kuratora spadku może być przez spadkobiercę, a sąd może ustanowić z urzędu kuratora spadku nieobjętego.

Odpowiedź na pozew wzór

Odpowiedź na pozew 
Odpowiedź na pozew może być wniesiona przez pozwanego lub jego pełnomocnika. W sprawach zawiłych i rozrachunkowych, pozwany może być zobowiązany przez sąd do wniesienia odpowiedzi na pozew.

Pozew o obniżenie alimentów wzór

Pozew o obniżenie alimentów Pozew o obniżenie alimentówmoże wnieść osoba zobowiązane przeciwko osobie uprawnionej do uzyskiwania świadczenia alimentacyjnego lun je pełnomocnik, celem obniżenia wartości świadczonych środków utrzymania.

Wzór umowy pożyczki

Jak poprawnie napisać umowę pożyczki? 
Aby uniknąć problemów z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy, warto spisać umowę z osobą, której pożyczmy pieniądze.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem 
Wniosek może być złożony przez rodzica, sąd może też z urzędu określić zasady kontaktów rodzica/ów z dzieckiem. Sąd reguluje zagadnienie kontaktu, gdy rodzice nie potrafią wspólnie porozumieć się w kwestii sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem.