Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2014

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy

Obraz
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy - wzór 
Obowiązkiem pracodawcyjest zapoznanie pracownia z aktami wewnątrzzakładowymi, które obowiązują w jego zakładzie pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Rachunek kosztów podróży

Obraz
Rachunek kosztów podróży służbowej - wzór  Na podstawie art. 775 k.p., pracownikowi, który wykonuje polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych  z podróżą służbową.

Kurator spadku

Obraz
Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 
Wniosek o ustanowienie kuratora spadku może być przez spadkobiercę, a sąd może ustanowić z urzędu kuratora spadku nieobjętego.

Odpowiedź na pozew wzór

Obraz
Odpowiedź na pozew Odpowiedź na pozew może być wniesiona przez pozwanego lub jego pełnomocnika. W sprawach zawiłych i rozrachunkowych, pozwany może być zobowiązany przez sąd do wniesienia odpowiedzi na pozew.

Pozew o obniżenie alimentów wzór

Obraz
Pozew o obniżenie alimentów Pozew o obniżenie alimentów może wnieść osoba zobowiązane przeciwko osobie uprawnionej do uzyskiwania świadczenia alimentacyjnego lun je pełnomocnik, celem obniżenia wartości świadczonych środków utrzymania.

Wzór umowy pożyczki

Obraz
Jak poprawnie napisać umowę pożyczki?  Aby uniknąć problemów z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy, warto spisać umowę z osobą, której pożyczmy pieniądze.

Odwrócony kredyt hipoteczny

Na czym polega odwrócony kredyt hipoteczny?Sejm przegłosował  w końcu ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, który ma umożliwić właścicielom mieszkań i domów uzyskanie pieniędzy bez sprzedawania nieruchomości.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Obraz
Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem Wniosek może być złożony przez rodzica, sąd może też z urzędu określić zasady kontaktów rodzica/ów z dzieckiem. Sąd reguluje zagadnienie kontaktu, gdy rodzice nie potrafią wspólnie porozumieć się w kwestii sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Poręczenie kredytu

Pułapki poręczania kredytów Poręczenie kredytuto poważne zobowiązanie finansowe. Nie zawieramy umowy z osobą, której ten kredyt poręczamy, ale z bankiem i to on w razie czego wyegzekwuje swoją należność.

Kredyt studencki 2014

Jak otrzymać kredyt studencki?  Rok akademicki rozpoczęty, może warto pomyśleć o kredycie studenckim?  Jest to bardzo korzystny rządowy program, który pozwoli Ci w duże mierze sfinansować naukę- co miesiąc możesz otrzymywać 600 zł.