Przejdź do głównej zawartości

Umowa dożywocia wzór

Umowa dożywocia 

Przepisy dotyczące umowy dożywocia zapisane są w Kodeksie cywilnym (art. 908-916). Polega ona na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymania.Powinien on m.in. przyjąć dotychczasowego właściciela mieszkania jako domownika, dostarczać mu wyżywienie, ubranie, światło i opał oraz zapewnić odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie.
Uwaga! Kluczowym sformułowaniem jest "przeniesienie własności nieruchomości" 
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie oznacza, że jesteśmy właścicielem danego mieszkania, bo nada jest nim spółdzielnia. Ma to miejsce jedynie wówczas, gdy mieszkanie spółdzielcze zostało przekształcone w odrębną własność.
Uwaga! W takim przypadku nie można spisać u notariusza umowy o dożywocie
Zasadę tę potwierdza wyrok SN z 15 października 2014 roku (sygn. akt V CSK 653/13. Jednocześnie SN stwierdził, ze nie można kwestionować umów na podstawie których osoba przekazuje innej osobie rzeczy czy prawa do rzeczy (w tym przypadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) w zamian za opiekę i codzienną pomoc.

Pozwala na to obowiązująca w prawie cywilnym zasada swobody umów.

Wzór umowy dożywocia 


Pobrano:
- 2% podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie
………………… ,
- opłatę sądową na podstawie art. 42 ust. 1 i art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w kwocie ……………. zł - taksę notarialną w kwocie zł, - 23 % VAT-u w kwocie ………………….. zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.