Przejdź do głównej zawartości

Wykup mieszkania spółdzielczego

Wniosek o wykup mieszkania spółdzielczego 


Wniosek o wykupienie mieszkania spółdzielczego należy złożyć w biurze zarządu spółdzielni mieszkaniowej, do której należy nasz lokal. Pismo można tam zanieść osobiście.

Uwaga! Trzeba pamiętać o potwierdzeniu złożenia (z datą) na kopii. Jeśli wniosek wysyłamy pocztą (listem poleconym), zachowujemy potwierdzenie nadania. 

Dane osób składających wniosek o wykup mieszkania spółdzielczego  

Należy wpisać tu imię, nazwisko, dokładny adres praz numer i serię dowodu osobistego. Jeśli nasz małżonek też jest członkiem spółdzielni, podajemy również jego dane, gdyż w tym przypadku wniosek składany jest wspólnie.

Uwaga! Jeśli razem z małżonkiem mamy prawo do mieszkania, ale tylko my jesteśmy członkiem spółdzielni, wpisujemy w tym miejscu wyłącznie nasze dane. Natomiast małżonek pisze oświadczenie, że zgadza się na przekształcenie mieszkania

Treść wniosku o wykup mieszkania spółdzielczego 

Tutaj podajemy, czego  dotyczy składany przez nas wniosek i o jaki lokal chodzi.

Uwaga! Koniecznie trzeba zaznaczyć, że występujemy nie tylko o wykup mieszkania, lecz także gruntu przypisanego do naszego lokalu. Trzeba również pamiętać o wystąpieniu do spółdzielni o wyliczenie wszystkich kosztów, jakie będziemy musieli ponieść w związku z wykupem mieszkania. Zależą one m.in. od tego, jak dawno nasz blok został zbudowany. 

Załączniki do wniosku o wykup mieszkania spółdzielczego 

Dołączamy wyłącznie kopię przydziału mieszkania, ale jeśli tylko jedno z małżonków jest członkiem spółdzielni, to trzeba również dołączyć pisemną zgodę naszego małżonka do przekształcenia lokalu.

Wniosek należy własnoręcznie podpisać. Jeśli mieszkanie jest wspólną własnością, wniosek podpisuje też nasz małżonek. Bez podpisów wniosek będzie nieważny.

Uwaga! Za złożenie wniosku o przekształcenie mieszkania spółdzielczego nie pobierają żadnych opłat. Nie zapłacimy też za pozew do sądu, gdy spółdzielnia blokuje przekształcenie naszego mieszkania. Koszty procesu ponosi bowiem spółdzielnia mieszkaniowa. 

Wzór wniosku o wykup mieszkania spółdzielczego


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.