Przejdź do głównej zawartości

Wniosek o przeliczenie emerytury

Wzór wniosku o przeliczenie emerytury 

Wniosek o przeliczenie emerytury składa się w inspektoracie ZUS-u, właściwym dla miejsca naszego zamieszkania. Wnioskodawcą jest osoba, która stara się o przeliczenie emerytury lub reny według nowych zasad, które obowiązują od stycznia 2009 r.
Uwaga! W tym miejscu należy wpisać swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z kodem.

Treść wniosku o przeliczenie emerytury 

To formuła, w której zwracamy się  do ZUS-u o przeliczenie emerytury lub renty według nowych zasad.

Okres pracy 

Tutaj należy wymienić dokładne daty okresów, w których pracowaliśmy, ale nie mamy dokumentów, które potwierdzą, ile w tym czasie zarabialiśmy.

Załączniki

Wymieniamy tu wszystkie pisma i dokumenty, jakie składamy z wnioskiem o przeliczenie emerytury.
Uwaga! Pismo należy własnoręcznie podpisać. 

Wniosek o przeliczenie emerytury - wzór  


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.