Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2014

Akta osobowe część C

Akta osobowe pracownika część C


Pracodawca w części C akt osobowych pracownika gromadzi dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. Dokumenty powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Ponadto akta powinny się rozpoczynać wykazem znajdujących się tam dokumentów (pełny wykaz).

Akta osobowe część B

Akta osobowe pracownika część B

Podobnie jak w części A i w części B akt osobowych pracownika można gromadzić dokumenty, które nie zostały określone w rozporządzeniu, ale z pewnością będą potrzebne do dokumentowania pewnych zdarzeń, które mają miejsce w czasie zatrudnienia (np. kserokopię zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS ZUA) i innych dokumentów zgłoszeniowych wysyłanych do ZUS, wnioski o urlop.

Akta osobowe część A

Akta osobowe pracownika część A
Obowiązkiem pracodawcy  jest założenie i prowadzenie akt osobowych oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów.

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

Wzór wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielskiZ urlopu rodzicielskiego można skorzystać dopiero po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ale w pełnym wymiarze.