Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2014

Akta osobowe część C

Obraz
Akta osobowe pracownika część C Pracodawca w części C akt osobowych pracownika gromadzi dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. Dokumenty powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Ponadto akta powinny się rozpoczynać wykazem znajdujących się tam dokumentów (pełny wykaz).

Akta osobowe część B

Obraz
Akta osobowe pracownika część B Podobnie jak w części A i w części B akt osobowych pracownika można gromadzić dokumenty, które nie zostały określone w rozporządzeniu, ale z pewnością będą potrzebne do dokumentowania pewnych zdarzeń, które mają miejsce w czasie zatrudnienia (np. kserokopię zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS ZUA) i innych dokumentów zgłoszeniowych wysyłanych do ZUS, wnioski o urlop.

Akta osobowe część A

Obraz
Akta osobowe pracownika część A Obowiązkiem pracodawcy  jest założenie i prowadzenie akt osobowych oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów.

Zgłoszenie wypadku przy pracy

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika Za wypadek przy pracy uważane jest nagle zdarzenie, które zostało wywołane nagłą przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą:

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

Obraz
Wzór wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielskiZ urlopu rodzicielskiego można skorzystać dopiero po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ale w pełnym wymiarze.