Przejdź do głównej zawartości

Rejestracja firmy w Niemczech

Rejestracja własnej firmy w Niemczech 

Zgłoszenie firmy dokonuje się na urzędowym formularzu (Gewerbe-Anmeldung) w urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeamt/Wirtschaftsamt), który jest właściwy dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa.


Uwaga! Jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością otrzymania koncesji lub uznania kwalifikacji, to wtedy formalności załatwia się przed zgłoszeniem działalności.  

Uzyskaną dokumentacje należy dołączyć do zgłoszenia. Opłata za rejestrację własnej firmy, w zależności od gminy, wynosi 15-30 €. Działalność gospodarczą na terenie Niemiec może zarejestrować nasz pełnomocnik (pełnomocnictwo w formie notarialnej).

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia własnej firmy? 


Do zgłoszenia samodzielnej działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung) są wymagane następujące dokumenty:
  • paszport;
  • umowa najmu pomieszczeń na biuro (na żądanie);
  • dowód otwarcia rachunku bankowego;
  • karta rzemieślnicza lub specjalne zezwolenia na wykonywanie zawodu (w zależności od profesji).

Wymeldowanie działalności gospodarczej w  Niemczech 


Działalność gospodarczą
można wymeldować w każdym czasie. 

Wystarczy przesłać lub złożyć w urzędzie: 
  • podpisany wniosek o wymeldowanie - forma dowolna - wraz z:  kopią zaświadczenia o działalności, kopią dowodu osobistego lub paszportu,kopią zaświadczenia o zameldowaniu.

Uwaga! Za wymeldowanie działalności gospodarczej urząd nie pobiera opłaty.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.