Przejdź do głównej zawartości

Komu przysługują wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą - dofinansowanie do wakacji 

Jeśli w zakładzie pracy jest fundusz socjalny, to pracownik może ubiegać o dofinansowanie urlopu. Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić, jak też wysokość dofinansowania określone są w regulaminie funduszu. Można się z nim zapoznać w dziale kadr.Zwykle dofinansowanie zależy od wysokości dochodu, który przypada na osobę w rodzinie pracownika (trzeba wypełnić specjalny formularz). Najwięcej dostaną pracownicy, którzy mają najtrudniejszą sytuację materialną i najmniej zarabiający.

Drugi warunek, jaki trzeba spełnić, to skorzystanie z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Uwaga! Dofinansowanie przysługuje również w przypadku wakacji za granicą

Świadczenie urlopowe  

W firmach, które zatrudniają mniej niż 20 osób i nie mają funduszu socjalnego, pracodawca powinien wypłacić tzw. świadczenie urlopowe (chyba że zwolnił się z tego obowiązku i poinformował o tym pracowników przed końcem stycznia). Należy się ono każdemu pracownikowi raz w roku (niezależnie od dochodu i stażu pracy).

Uwaga! Warunek: urlop wypoczynkowy powinien trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

Wysokość świadczenia ustala pracodawca. Przepisy określają jedynie, ze nie może ono przekroczyć tzw. odpisu podstawowego, który w 2014 roku wynosi:

  • dla pracownika, który zatrudniony jest w normalnych warunkach na:

- pełny etat - 1093,93 zł;
- 1/2 etatu - 546,97 zł;
- 1/4 etatu - 273,48 zł

  • dla pracownika, który wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze:

- pełny etat - 1458,57 zł;
- 1/2 etatu - 729,29 zł;
- 1/4 etatu - 364,64 złKomentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.