Przejdź do głównej zawartości

IKE a IKZE


IKE a IKZE - porównanie podstawowych cech


Limit wpłat na rok


IKE: trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.IKZE: równowartość 4 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wypłaty środków 


IKE:

 • wypłata jednorazowa;
 • wypłata w ratach;
 • wcześniejszy zwrot całkowity;
 • wcześniejszy zwrot częściowy.

IKZE:

 • wypłata jednorazowa;
 • wypłata w ratach (min. przez 10 lat);
 • wcześniejszy zwrot całkowity.

Podatek dochodowy


IKE:

 • wpłaty wliczane do podstawy opodatkowania;
 • zwolnienie wypłat.

IKZE:

 • odliczenie wpłat od podstawy opodatkowania;
 • podatek dochodowy na zasadach ogólnych (obecnie 18% lub 32%) od przychodu z tytułu wypłaty i wcześniejszego zwrotu.

Efekt ekonomiczny jest taki sam. 

Podatek od zysku kapitałowego (19%)IKE:

 • tylko w przypadku wcześniejszego zwrotu i zwrotu częściowego.

IKZE:

 • brak.

Instytucje prowadząceIKE:

 • fundusze inwestycyjne;
 • banki;
 • zakłady ubezpieczeń;
 • domy maklerskie.

IKZE:

 • fundusze inwestycyjne;
 • banki;
 • zakłady ubezpieczeń;
 • domy maklerskie;
 • otwarte fundusze emerytalne.

Efekt ekonomiczny 


IKZE

- wpłata 4% od 1000 = 40 zł
- 10 lat inwestycji + 50% zysku
- 40 zł + 50% od 40 zł = 60 zł
- 60 zł opodatkowane stawka 18% = 49,20 zł do wypłaty.


IKE

- wpłata 40 zł
- podatek 18% od 40 zł =7,20zł
- wpłata netto na IKE=32,80zł
- 10 lat inwestycji + 50% zysku
- 32,80zł  + 50% od 32,80 = 49,20 zł do wypłaty.

Tak więc zysk jest ten sam.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.