Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim


Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim 


Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie na wniosek pracownicy należnego jej w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.


Uwaga! To szczególne uprawnienie przysługuje także ojcu dziecka korzystającemu z urlopu macierzyńskiego.

W tym przypadku, nawet jeśli pracodawca wie o zamiarze skorzystania przez pracownicę z urlopu wychowawczego, nie stosuje tu zasady proporcjonalności urlopu wypoczynkowego i musi go udzielić w pełnym należnym wymiarze.

Uwaga! Pracodawca jest związany wnioskiem o urlop wypoczynkowy pracownicy, który złoży ona po urlopie macierzyńskim i nie może jej odmówić udzielenia urlopu we wskazanym przez nią terminie.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga