poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Co napisać z pozwie do sądu pracy?

Jeżeli zostałeś zwolniony przez pracodawcę, to masz prawo nie zgodzić się z jego decyzją i odwołać się do sądu pracy, składając pozew. Informacja o terminie odwołania jest w pouczeniu zawartym w wypowiedzeniu umowy o pracę.

Uwaga! W tym czasie możesz wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy.

Natomiast trzy lata masz na złożenie pozwu w sprawach o:
  • niewypłacone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
  • niewypłaconą odprawę;
  • dyskryminację;
  • mobbing.
Po trzech latach roszczenia wobec pracodawcy się przedawniają.Na rozwiązaniu umowy o pracę albo rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia powinna być informacja, do którego sądu pracy powinieneś się odwołać.

W pozwie do sądu pracy trzeba określić swoje żądania, np. że domagasz się przywrócenia do pracy. W sprawie o wypłatę odszkodowania, zapłatę za godziny nadliczbowe itp. podajesz kwotę brutto. Gdy jesteś ofiarą mobbingu, możesz złożyć pozew o zadość uczynienie za krzywdę.

Uwaga! Musisz tez przedstawić uzasadnienie swojego roszczenia, np. że zostałeś zwolniony bez podania przyczyny. Możesz załączyć również wnioski dowodowe.

Nie musisz wnosić żadnych opłat, chyba zę Twoje roszczenie przekracza 50 tys. zł. Wtedy musisz zapłacić 5% żądanej kwoty.

Uwaga! Zanim pójdziesz do sądu,  warto zgłosić się do Okręgowego Inspektoratu Pracy, gdzie uzyskasz darmową pomoc prawną.

Wzór pozwu o przywrócenie do pracy Miasto, dnia ……………….

Sąd Rejonowy.........


Powód: ………………….. / imię i nazwisko /
zamieszkały …………………………
……………………………………….

Pozwany: ……………………………………….
……………………………………….
/ nazwa i adres zakładu pracy /

POZEW o przywrócenie do pracy


Wnoszę o:

1. przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy,
2. zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm
przepisanych,
3. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda,
4. nadanie wyrokowi w pkt. 1 klauzuli natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie 

Powód zatrudniony był u pozwanego od ……… roku, początkowo na stanowisku
…………………,a następnie jako ………………….. na ………………. etat z umówionym
wynagrodzeniem w wysokości ………... zł miesięcznie.

Dowód: umowa o pracę z dnia ………… r.

W dniu ………………………. r. pozwany zakład pracy rozwiązał z powodem umowę
o pracę w trybie natychmiastowym, podając jako przyczynę – ……………………………
……………..................................................................

Dowód: pismo z dnia …………………... r.

Zdaniem powoda, podana przyczyna wypowiedzenia jest nieprawdziwa, a postawione
powodowi zarzuty są niezgodne z prawdą, ponieważ
……………….......................... ....................................................................................................
...................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................

W świetle przedstawionych okoliczności powództwo jest uzasadnione i zasługuje na
uwzględnienie w całości.

W załączeniu:

1. Kopia pozwu dla pozwanego
2. Kopia umowy o pracę
3. Kopia pisma rozwiązującego umowę o pracę
4. ………………………………………………

…………………………
/ podpis powoda /

0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika